Кипърският Архиепископ Христостом II: Немислимо е да има наши ближни, които страдат, а ние да оставаме бездейни и безразлични към тях, ако имаме Христос в себе си

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
Don`t copy text!