Кипърският Архиепископ Христостом II: Немислимо е да има наши ближни, които страдат, а ние да оставаме бездейни и безразлични към тях, ако имаме Христос в себе си

Превод: Йордан Георгиев
«Христос стои пред вратата на нашето сърце и тропа да Му отворим за да влезе. Ако се срещнем и съединим с Христос, ще престанем да бъдем сами. Ще се съединим с целия свят, с цялото творение. Ще се съединим със себе си, ще сглобим счупените парчета на самите нас и това ще бъде най-голямата наша победа. Който намери Христос, той живее истински. Единствената истинска наша подкрепа е Христос, а ние трябва да Го поканим и да Го поставим завинаги в нашия живот», отбеляза в своята проповед Предстоятелят на Църквата на Кипър, Негово Блаженство Архиепископ г-н г-н Хрисостом II.
На 10 май 2020 г., в Неделя след Пасха на Разслабения Негово Блаженство се обърна към вярващите, които съучастваха в Божествената Литургия, вътре и в двора на Свещения Храм на Рождество Христово в Тала, Пафос, размишлявайки върху оплакването на разслабения към нашия Господ «да, господине; но си нямам човек» (Йоан 5:7).
«Горчиво е оплакването от устата на разслабения. Господи, на легло съм от 38 години. Опитвам се да вляза във водите на къпалнята за да се излекувам, но не успявам. Винаги друг ме предварва и аз продължавам да бъда неизцерен. По мой си начин викам, искам помощ, но никой не ме чува, никой не ме забелязва. Виковете ми и всяко мое усилие удрят на камък», заяви Архиепископ Хрисостом.
«Всички ние си имаме човек, Човека», отбеляза Негово Блаженство. «Въчеловечилия се, разпнатия и възкръсналия наш Господ. Този, Който стана човек, който се качи на Кръста, отиде в ада и възкръсна. Нямаме право да говорим, че нямаме човек, поне ние християните, защото толкова много пъти сме вкусили от Божията любов, грижа и Неговата закрила в нашия живот.
Но за да имаме тази увереност, първо трябва да възложим нашите надежди към Бога, тогава и само тогава ще можем и в лицето на нашия събрат да видим същия Христос. Това е християнинът.
Немислимо е да има наши ближни, които страдат, а ние да оставаме бездейни и безразлични към тях. Разбира се, скърбим за трудностите от живота, за проблемите и за несполуките в него. Обаче, ако имаме предвид, че имаме човек, самия Христос, тогава ще преодолеем всичко. Нито скръб, нито разочарование, нито оплакване не може да има в живота на християнина. От времето, когато Самият Бог прие човешки образ, изправи повредата на Своя образ в човека и победи смъртта, автоматично всяка форма на скръб беше премахната от живота на християнина».
Източник: Cyprus Times

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal