Капелан на ПЦУ отвори благотворителна столова за бедните близо до храма

Превод: Соня Димитрова

В тези трудни времена капеланът на ПЦУ Константин Кузнецов организира помощ за нуждаещите се, към която всеки може да се присъедини.
 
 
В град Костянтинивка в Сретенската църква на Донецката Епархия на ПЦУ нуждаещите се могат да получат хляб и необходимите им продукти.

Там се откри благотворителна столова, в която всеки може да дойде и да получи топъл обяд. Благодарение на даренията от благотворители свещеникът раздава горещи обеди в църковния двор и в градския приют за бездомни.

 
 
 

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal