Капелан на ПЦУ отвори благотворителна столова за бедните близо до храма

Превод: Соня Димитрова

В тези трудни времена капеланът на ПЦУ Константин Кузнецов организира помощ за нуждаещите се, към която всеки може да се присъедини.
 
 
В град Костянтинивка в Сретенската църква на Донецката Епархия на ПЦУ нуждаещите се могат да получат хляб и необходимите им продукти.

Там се откри благотворителна столова, в която всеки може да дойде и да получи топъл обяд. Благодарение на даренията от благотворители свещеникът раздава горещи обеди в църковния двор и в градския приют за бездомни.

 
 
 


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎