Държавният Съвет на Гърция: Черкуването и утринната молитва за детските градини и началните училища са конституционносъобразни

Превод: Йордан Гергиев
На 07 май 2020 г., Пленумът на Държавния Съвет на Гърция (Върховен Административен Съд) с председател г-н Атанасиос Рандос и с докладчика-член на Държавния Съвет г-жа Параскеви Бреми, с решение № 942/2020, реши във връзка със своите по-стари решения, че „Молитвата и черкуването в рамките на образователната подготовка представляват, както и преподаването на вероучение, нужните средства, чрез които се обслужва конституционната цел за развитието* на религиозното съзнание на гърците според чл. 16, пар. 2 на Конституцията“.
В съдебното решение се посочва, че  „освен това, решенията са отправени единствено към учениците, които са приели Православното Вероизповедание, а не към инославните, друговерците или към учениците атеисти“.
Последните, се казва в решението на Държавния Съвет „получават правото на религиозна свобода, която е гарантирана в чл. 13, пар. 1 на Конституцията като имат директно и въз основа на тази конституционна разпоредба, правото за освобождаване от молитва и черкуване, без никаква обвързваща последица, като техните родители трябва да подадат заявление, че не желаят, поради (свободата на) религиозно съзнание, техните чеда да участват в молитвата и черкуването“.
На снимката: Държавният Съвет на Гърция (Върховен Административен Съд)
В решението се споменава също, че „по принцип черкуването и утринната молитва на учениците в детските градини и началните училища са съобразени съгласно закона в оспорения Президентски указ“, докато напротив се посочва, че в нарушение на чл. 13, пар. 1 на Конституцията и на чл. 9  от Европейската Конвеция за правата на човека (ЕКПЧ) и на чл. 2 от Протокол № 1 на ЕКПЧ, където не се предвижда възможност за освобождаване от черкуването на учениците от детските градини и началните училища поради религиозното им съзнание, дори и след съответното заявление на техните родители.
Освен това, съгласно решението на Държавния Съвет „в нарушение на същите разпоредби, се предвижда възможност за освобождаване от утринната молитва само на учениците от друга догма (римокатолицизъм, протестантство), а не и на другите ученици (от друга религия, атеисти, агностици), които имат причини за освобождаване поради религиозно съзнание“.
Подир тях, Пленумът на Държавния Съвет отмени някои разпоредби от оспорвания Президентски указ Номер 79/2017.
Източник: Σοφοκλέους In

* Тук става въпрос за развитие на религиозното съзнание на гърците в образователната система, а не за създаване на религиозно съзнание, тъй като това вече е създадено в най-ранна детска възраст от родителите и съответния енорийски свещеник. Целта на черкуването и утринната молитва на учениците, съответно на вероучението с катехизически характер е да се развие това религиозно съзнание чрез изучаване Учението на Светата Църква от първи до дванадесети клас на гръцката образователна система, вече 199 години без прекъсване.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal