Гръцката армия ще помогне за възстановяване на пътната мрежа в Света Гора, пострадала от природните бедствия

Превод: Йордан Георгиев

Въоръжените сили ще възстановят пътната мрежа в Света Гора, която пострада от опустошенията от лошото време в началото на месец април.

Според информацията пътната мрежа, която свързва Дафни с Карея е толкова много пострадала от опустошенията, че ще се наложи създаването на алтернативен път, за да се възстановят някои участъци из основи.

Тази седмица се очаква да се състои Съвет за Карея с участието на началника на III-та механизирана Девизия на армията, която ще оцени състоянието и ще се реши по какъв начин армията ще допринесе за възстановяване на пораженията.

Източник: Ορθοδοξία INFO

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal