В Храма на Свети Терапонт в Солун бяха отслужени четири (4) Божествени Литургии, на които съучастваха над 600 души | VIDEO

Автор: Doxologia INFONEWS

Както писахме по-рано на 17 май 2020 г. в Гърция бяха отслужени първите Божествени Литургии със съучастието и в присъствието на вярващите след 16 март 2020 г.

Днес храмовете в Гърция и пространствата около тях бяха изпълнени с вярващи християни, които стриктно спазваха всички наложени мерки за отстояние, носене на маски и ръкавици в храмовете, както и използването на дезинфектант за ръцете.

Всички изисквания, правила и мерки бяха поставени на видно място на входовете на храмовете, пред които имаше служител на храма, който раздаваше маски, ръкавици и даваше дезинфектант на вярващите. В някои храмове раздаваха номера, които обозначават мястото, където трябва вярващият да седне.

Днешният пример е от Свещения Храм на Свети Свещеномъченик Терапонт Чудотворец, Епископ Кипърски в квартал Като Тумба, Солун. Храмът е в диоцеза на Свещената Солунска Митрополия.

Храмът може да побере в наоса около 1350 вярващи и в гинекона още 150 вярващи или общо 1500 души на отстояние половин метър един от друг.

В момента изискването е един вярващ да разполага с 10 кв. м. Големите храмове и тези над 500 кв. м. могат да предоставят възможност за черкуване едновременно на 50 души.

Към Храма на Свети Терапонт има няколко параклиса. Енорията е много голяма и с много черкуващи се вярващи. Всяка неделя се черкуват и причастяват стотици вярващи.

На 17 май 2020 г. в Храма нямаше как да се черкуват всички желаещи, ако беше отслужена една Божествена Литургия и да се спазят съответните изисквания за отстояние. Затова от настоятелството и с благословията на  Митрополита на Солун г-н Антим са решили да бъдат отслужени четири (4) Божествени Литургии – две Литургии в храма и две Литургии извън храма. В храма служат двама свещеници. Всеки от тях отслужи две Литургии и причасти почти всички съучаствали в богослужението вярващи християни.

Първата Литургия в храма започна в 6:30 ч. и приключи в 8:45 ч., а първата Литургия извън храма започна в 8:00 ч. и приключи в 10:15 ч. Съответно втората Литургия в храма започна в 09:00 ч. и приключи в 11:15 ч., а втората извън храма започна в 10:30 ч. и приключи в 12:45 ч. В храма съучастваха на двете Литургии 100 души, а извън храма бяха поставени 200 стола за вярващите. От репортажа научаваме и се вижда ясно, че има още толкова правостоящи вярващи не само в двора на храма, но и извън него и на улицата. Общият брой на съучаствалите в Божествените Литургии за 6 часа е над 600 души.

Видно и от репортажа вярващите са от различни възрасти и пол. Бебета, деца, млади, възрастни хора, стари и вярващи с физически увреждания пристъпиха към Тялото и Кръвта Христови.

В следващото видео ще видите репортажи от различни храмове в Гърция по време на отслужване на Божествените Литургии на 17 май 2020 г.:

Всички Митрополити  в Гърция са доволни от днешната Божествена Литургия, защото в храмовете дойдоха много повече хора да се черкуват, отколкото преди пандемията от коронавирус.

В конкретния репортаж от второто видео Митрополитът на Патра г-н Хрисостом заяви: „Църквата със своята благоразумна и отговорна позиция спаси своя народ!“, имайки предвид позицията на Еладската Църква, която призова вярващите да останат в своите домашни Църкви и да гледат по телевизията, радиото и интернет всички богослужения от 16 март до 16 май 2020 г.

Слава Богу за всичко!

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal