В Свещената Митрополия на Австрия започва облекчаване на мерките срещу разпространението на COVID-19

Автор: Doxologia INFONEWS

След изявление на Свещената Митрополия на Австрия, в съответствие с разпоредбите на Министерството на здравеопазването на Австрия, от 29 май 2020 г. ще започне облекчаване на мерките срещу разпространението на коронавируса.

Така, ограничението 10 м² на човек се отменя. Трябва обаче да се спазва безопасна дистанция от най-малко 1 м. между хората в Храмовете. Столовете трябва да бъдат маркирани или на пода да се залепят съответните подходящи маркировки, указващи разстоянието от 1 м. Хората, които живеят в едно и също домакинство, не е нужно да спазват безопасната дистанция.

При влизане и излизане от Храмовете, вярващите трябва да си слагат предпазни маски. Когато заемат местата си по време на богослужение, те могат да свалят маските.

Венчавките, Кръщенията и Опелата се разрешават, като броят на присъстващите може да бъде максимум до 100 души.

Всички останали хигиенни норми и ограничения, които са били въведени досега, остават в сила.


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎