Μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας για το Ραμαζάνι

Μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας για το Ραμαζάνι

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἱεροῦ μῆνα τοῦ Ραμαζανίου, ἐπιθυμῶ νὰ ἀπευθύνω εὐχές φιλάδελφες ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους συμπολῖτες μας στὴν εὐλογημένη γῆ τοῦ Νείλου καὶ πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους ἁπανταχοῦ τοῦ Ἀραβικοῦ κόσμου.

Ἄν καὶ φέτος ἡ ἀνθρωπότητα δοκιμάστηκε καὶ ἀκόμη δοκιμάζεται ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ covid-19, κατὰ τὴν ὁποία ἑκατοντάδες συνάνθρωποί μας ἔχασαν τὴν ζωή τους στὸν ἄνισο αὐτὸν ἀγῶνα, ὡστόσο σὰν ἄνθρωποι ἀδύνατοι ἀλλὰ πιστοὶ στὴν πρόνοια τοῦ Φιλάνθρωπου Θεοῦ, δὲν παύουμε νὰ προσευχόμαστενυχθημερόν, ὥστε νὰ ἐπανέλθει ἡ ἀνθρωπότητα στὴν κανονικότητά της, καὶ νὰ βασιλεύσει πάνω στὴν γῆ, ἡ εἰρήνη, ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα.

Χαιρετίζω καὶ συγχαίρω τὸν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου, κ. Ἀμπντέλ Φατάχ ἐλ Σίσι, γιὰ τὰ μέτρα καὶ τὶς πρωτοβουλίες ποὺ ἀνέλαβε, προκειμένου νὰ διαφυλάξει τὴν ὑγείαν τῶν συμπολιτῶν μας, διότι ἡ ὑγεία εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο ἀγαθὸ ποὺ χαρίζει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο. Χαιρετίζω τὴν συνδρομή τῶν Αἰγυπτιακῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἄδικης αὐτῆς κρίσεως, διά τῆς παροχῆς σωτηρίου νοσηλείας σὲἀσθενοῦντας συνανθρώπους μας.

Εὔχομαι δὲ προσωπικῶς, στὸν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο καὶ στὸν φιλειρηνικό λαό τῆς Αἰγύπτου ὁ Παντοδύναμος Θεὸς νὰμᾶς προστατεύει ὅλους ἀπό κάθε ἐπιβουλή καὶ νὰ μᾶς χαρίζει πλούσια τὰ ἐλέη τῆςὑγείας καὶ τῆςεἰρήνης.


Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Ἐν τῇ Μεγάλη Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 22ᾳ Μαΐου 2020

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal