ХРИСТОС НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!


Автор: Архимандрит Хрисостомос Хрисопулос – богослов, преподавател в Пирейския университет; служи в Свещената Архиепископия на Атина като предстоятел на Свещения Храм на Светите Безсребърници Козма и Дамян, намиращ се в атическата община със същото име Светите Безсребърници Козма и Дамян.
Превод: Йордан Георгиев

Празен е Гробът Му, празно е Посланието Му. Възкресение без съпротива не съществува, а съпротива без Възкресение, не се счита за такава.

В това време се изпитва нашата издръжливост и се разколебава нашата сплотеност – като хора, като общност, като Църква. Това е нашето желание и решение да ужасим страха и да заплашим ужаса, понеже страхът потиска нашия живот и измъчва начина, по който го живеем, а ужасът за да не затруднява нашата тясна връзка на общуване с ближния и нашата молитва към Богочовека.

Господ прие отричането на Петър, предателството на Иуда Искариот, искането на Йоан, неверието на Тома – когато Същият вкуси подигравките на тълпата, копието на войниците, несправедливостта на господарите, бичуването от отзивчивите, изоставянето от хората. Ние продължаваме да се клатушкаме между вярата и съмнението, незнанието и заблудата, преувеличането и въздържанието.

И кризата ще премине, и пандемията ще отмине, и изкушението ще изчезне. ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА за да ни възкреси, защото има заплаха за нас и да ни укрепи, понеже човекът има съмнение в Него. НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

Източник: Ορθοδοξία INFO

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal