Съобщение от проф. Йоаннис Папахронис, преподавател по византийска музика

Автор: Проф. Йоаннис Папахронис, преподавател по византийска музика
За всички, занимаващи се с Източно-православната (Византийска) църковна музика е познато, че много от обширните класически песнопения на великите музикални творци не са преведени на църковно-славянски език, а преведените или са съкратени, или представят разлики, които не съществуват нито в ръкописните кодекси, нито в печатните издания.
През всичките тези години в школата по Източно-църковно (Византийско) пеене към Светата Неврокопска Митрополия се опитваме да възвърнем тези шедьоври, така че занимаващите се с това свещено изкуство да изучават текстовете, колкото е възможно по-близо до оригинала.
Всички знаем, че най-големи трудности се срещат при адаптацията на кратките песнопения, а много по-малки – в обширните.
Днес предаваме на вашата обич обширното песнопение „Повеленное тайно…“, което след няколко дни ще изпеем на Богородичния Акатист, основавайки се на оригиналното му издание в Музикален Пандекти (Μουσική Πανδέκτη), издаден в Константинопол през 1850 г. и от ръкописния кодекс на метоха на Божи гроб.
Пресвета Богородица да е помощник и закрилник на всички нас и да ни дава сили в тези трудни моменти, в които живее цялото човечество.
Изразявам сърдечни благодарности към избраните ми ученици и съработници Георги Радев и Цветелина Татанова за желанието и труда, който полагат за това дело.
Източник: Facebook

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal