Начало » Разни » Духовни поучения » Свети Игнатий Брянчанинов за четенето на Светото Евангелие

Свети Игнатий Брянчанинов за четенето на Светото Евангелие


Автор: Свети Игнатий Брянчанинов

При четенето на Евангелието не търси наслаждения, не търси възторзи, не търси блестящи мисли: търси безпогрешното виждане на святата Истина.

Не се задоволявай само с безплодното четене на Евангелието; стреми се да изпълняваш Неговите заповеди, чети го чрез делата. Това е книгата на живота, и трябва да се чете чрез живота.

Не мисли, че най-свещената от всички книги – Четириевангелието – случайно започва с Евангелие според Матей и завършва с Евангелие според Йоан. Свети Апостол Матей повече учи как да изпълняваме Божията воля и неговите наставления са особено подходящи за начинаещия по Божия път; Апостол Йоан излага начина на съединяване на Бога с човека, обновен от заповедите, което е достъпно само за преуспелите на Божия път.

Разтваряйки за четене книгата – Свето Евангелие, спомни си, че тя ще реши твоята участ. По нея ще бъдем съдени и в зависимост от това какви сме били тук на земята по отношение на нея, ще получим за свой дял или вечно блаженство, или вечни наказания (Йоан 12:48).

Бог е открил Своята воля на нищожната прашинка – човека. Книгата, в която е изложена тази велика и всесвята воля, е в твоите ръце. Ти можеш и да приемеш, можеш и да отхвърлиш волята на твоя Създател и Спасител в зависимост от това, което ти е угодно. Твоят вечен живот и твоята вечна смърт са в ръцете ти: разсъди колко внимателен и благоразумен трябва да бъдеш. Не си играй със своята вечна участ!

Моли се в съкрушение на духа на Господа да ти открие да видиш чудесата, скрити в Неговия закон (Пс. 118:18), който е Евангелието. Очите се отварят – и се вижда чудното изцеление на душата от греха, извършващо се от Словото Божие. Изцелението на телесните недъзи е било само доказателство за изцелението на душите, доказателство за плътските хора, за умовете, заслепени от чувствеността (Лука 5:24). Чети Евангелието с крайно благоговение и внимание. Не смятай нищо в него за маловажно и незаслужаващо разглеждане. Всяка чертица в него съдържа лъч живот. Пренебрегването на живота е смърт.

Четейки за прокажените, разслабените, слепите, хромите, бесноватите, които Господ е изцелил, мисли, че твоята душа,  носеща многоразличните язви на греха и намираща се в плен на демоните, е подобна на тези болни. От Евангелието се научавай на вярата, че изцелилият ги Господ ще изцели и теб, ако ти прилежно Го умоляваш за своето изцеление.

Придобий такова душевно разположение, с което да бъдеш способен за получаване на изцеление. Способни да го получат са съзнаващите своята греховност и решаващи да я оставят (Йоан 9:39-71). На горделивия праведник, тоест на грешника, невиждащ своята греховност, Спасителят не е необходим, Той е безполезен за него (Матей 9:13).

Виждането на греховете, виждането на падението, в което се намира целият човешки род, е особен Божий дар. Измоли за себе си този дар, и книгата на Небесния Лекар – Евангелието, ще бъде по-разбираема за тебе.

Постарай се да усвоиш Евангелието с ума и сърцето си, та твоят ум, така да се каже, да плува в него, да живее в него: тогава и твоята дейност лесно ще стане евангелска. Това може да се постигне с непрестанно благоговейно четене, с изучаване на Евангелието.

Преподобни Пахомий Велики, един от най-знаменитите древни отци, знаел наизуст Светото Евангелие и вменявал на своите ученици по Божие откровение в неотменен дълг да го научат. Така Евангелието ги съпътствало навсякъде и постоянно ги ръководело.

Защо и сега християнските възпитатели не украсят паметта на невинното дете с Евангелието, вместо да я замърсяват с изучаване на Езоповите басни и други нищожности?

Какво щастие, какво богатство е придобиването на Евангелието в паметта! Не можем да предвидим обратите и бедствията, можещи да се случат с нас в продължение на земния живот. Евангелието, принадлежащо на паметта, се чете от слепите, съпътства затворника в тъмницата, говори със земеделеца на нивата, оросявана с неговата пот, наставлява съдията по време на самото дело, ръководи търговеца на тържището, развеселява болния по време на мъчителното безсъние и тежката самота.

Не дръзвай сам да тълкуваш Евангелието и другите книги на Светото Писание. Писанието е произнесено от Светите Пророци и Апостоли, произнесено е не произволно, но по внушение на Светия Дух (2 Петр. 1:21). Не е ли безумно да го тълкуваме произволно?

Светият Дух, произнесъл Словото Божие чрез Пророците и Апостолите, го е изтълкувал чрез Светите Отци. И Словото Божие, и неговото тълкувание са дар на Светия Дух. Само едно тълкувание приема Светата Православна Църква! Само едно тълкувание приемат нейните истински чеда!

Който обяснява Евангелието и цялото Писание произволно, със самото това отхвърля тълкуването на Писанието от Светия Дух, той без съмнение отхвърля и самото Свето Писание.

И Словото Божие, словото на спасението, за неговите дръзки тълкуватели бива смъртоносен дъх за смърт, двуостър меч, с който сами заколват себе си за вечна погибел (2 Петр. 3:16; 2 Кор. 2:15). С него завинаги са убили себе си Арий, Несторий, Евтихий и другите еретици, паднали чрез произволното и дръзко тълкуване на Писанието в богохулство.

Ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред Моето слово (Ис. 66:2), казва Господ. Такъв бъди относно Евангелието и присъстващия в него Господ.


Източник: Светител Игнатий Брянчанинов. Творения. Т. 1, Аскетически опити: част 1. Изд. „Православно Отечество“, 2017.

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal