Начало » Новини » Светът » Правителството на Гърция с одобрението на Еладската Църква взе още по-строги мерки за богослуженията при затворени врата по време на Страстната седмица и Пасха (VIDEO)

Правителството на Гърция с одобрението на Еладската Църква взе още по-строги мерки за богослуженията при затворени врата по време на Страстната седмица и Пасха (VIDEO)

Превод: Йордан Георгиев
С Общо министерско решение от 16 март 2020 № 2867/Υ1, което беше публикувано в Правителствен Вестник (ΦΕΚ) 872/Β/16-3-2020, временно беше забранено отслужването на всякакъв вид Литургии и свещенодействия на всички места, независимо от религиозния почит (за всички видове и за всеки юридически, канонически и sui generis религиозен статут/режим на храмове и параклиси, на молитвени домове, на джамии и т.н.), за всеки вид догма и религия, независимо от техния размер и вместимост, за цялата държава, по превантивни причини за общественото здраве, и за времевия период от 16 март до 30 март 2020 г., което по-късно беше удължено до 11 април 2020 г.
Напомняме, че Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква взе решение на извънредно заседание чрез телеконференция от 01 април 2020 г. тържественото празнуване на Пасха заедно с празника Отдание на Пасха на 26 срещу 27 май 2020 г., както и продължаване на отслужаване на богослуженията при затворени врата, без присъствието на вярващите.
От 16 март 2020 до днес, видно и до 20 април 2020 Гръцката Държава и Еладската Църква не само не са облекчили наложените строги мерки, но се забелязва, че те стават дори по-твърди и по-прецизни особено по време на Страстната седмица и Пасха. Църквата и Държава действат в пълна синергия и са решени да се справят с разпространението на коронавируса през месец април 2020 г. и евентуално през месец май, когато е предвидено облекчаване на драконовските мерки, в случай, че има трайни положителни резултати от тях.
Вече изискванията за площ на едно лице се завишават от 10 кв.м. на 15 кв. м. площ, отново с отстояние минимум два (2) метра, както и прецизиране, точно кои клирици могат да служат и колко от тях в един храм. В новото решение е прецизиран броят на техническите лица, които ще отразяват богослуженията.В това решение се позволява богослужение във всички храмове и Свещени Обители на територията на Гърция, но само за посочения период при съответните строги ограничения. Тук има разширение на обхвата за разлика от първото решение, което след допълнения разрешени  богослужения само в Митрополитските Храмове и повечето Свещени Обители.От друга страна, при неспазване на новите по-строги мерки съответният служещ клирик, съответно Архиерей ще носят лична отговорност за нарушаването на тази забрана, както и за неправомерното допускане на вярващи в Храмовете. Досега отговорността се отнасяше до Църквата като цяло, т.е. нямаше никаква отговорност.Например, на Велики Петък вярващите няма да имат правото да се поклонят дори и на Светата Плащеница.След приемане ограниченията за движение на обществени места в Гърция индиректно беше забранен достъпът на вярващите до храма, дори и за лична молитва. 
Всичко това показва и доказва за пореден път, че слуховете за облекчаване на мерките в Гърция, разпространявани в някои поместни Църкви, вкл. и в нашата са неверни. Правителството и Църквата в Гърция са планували да се отпразнува тържествено Пасха на 26 срещу 27 май. Ако мерките се облекчат това няма как да стане в близките два-три месеца. Отделно, това би създало предпоставки за масово заразяване с коронавирус – нещо, което и Правителството, и Църквата в Гърция изключват като вариант. Дори и не се обсъжда такъв вариант.Затова си задаваме въпроса: Къде някои видяха облекчаване на мерките в Гърция?  Напротив, мерките там се оказват най-строги в цяла Европа от една страна, и от друга страна, с новото Общо министерско решение дори се затягат самите мерки, както ясно и категорично разяснява г-жа Ники Керамеос в интервю за TV ΣΚΑΪ, което даде днес на 07 април 2020 г. във връзка с взетото от нея решение на 06 април 2020 г. Г-жа Ники Керамеос заяви, че Правителството на Гърция е получило пълната и безусловна подкрепа на Архиепископа на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним, както и на Свещения Синод на Еладската Църква.
ГЪРЦИЯ: Г-жа Ники Керамеос за богослуженията през Страстната седмица и Пасха по TV ΣΚΑΪ
По-долу сме публикували новото Общо министерско решение №Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093 от 06.04.2020, публикувано в Правителствия вестник на Гръцката Република, Том 2, 1178/06.04.2020:
ПРАВИТЕЛСТВЕН ВЕСТНИК
НА ГРЪЦКАТА РЕПУБЛИКА
РЕШЕНИЯ
Номер Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093
Налагане на мярка за временна забрана за отслужване на всякакъв вид литургии (служби) и свещенодействия на религиозните места за почит/поклонение за времевия период от 12.04.2020 до 20.04.2020 г.
МИНИСТРИТЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА – НА ЗДРАВЕТО
Имайки предвид:
(…)
… решаваме:
Единствен член
§ 1.Временна забрана за отслужване,  в присъствието на физически лица и с уговорката по пар. 2, на всякакъв вид Литургии и свещенодействия на всички места, независимо от религиозния почит (за всички и за всеки юридически, канонически и sui generis религиозен статут/режим на храмове и параклиси, на молитвени домове, на джамии и т.н.), за всеки вид догма и религия, независимо от техния размер и вместимост, за цялата държава, по превантивни причини за общественото здраве.
§ 2.В случая на отслужване на  Литургии, поклоннически събирания, свещенодействия или всеки вид религиозна церемония, се осъществяват изключително и само от религиозния/религиозните служител/служители и нужния помощен персонал (като йеропсалт и клисар), общият брой, на който не трябвада превишава четири (4) лица за всички места за почит, освен Митрополитските Храмове, в които максималният брой е шест (6) лица и при спазване на следните условия: а) съотношение за един човек – 15 кв. м. площ с два (2) метра отстояние между тях, както и б)постановените превантивни хигиенни мерки за избягване пренасянето на коронавирус COVID-19. Входните и изходните врати на местата за почит остават затворени и съгласно закона религиозният служител е отговорен да вземе всички подходящи мерки за да се гарантира, че никое лице няма да влезе в мястото за почит (поклонение) по време на отслужване на Литургията, култовото събиране, свещенодействието и на всеки вид религиозна церемония. Изрично се забранява употребата на мегафони или каквото и да е средство за външно излъчване на церемонията. В случай, че горепосочената Литургия, култово събиране, свещенодействие или всеки вид религиозна церемония се излъчва от национална или местна телевизия, или радиостанция, или чрез интернет, се позволява присъствието на напълно необходимия технически персонал на средството за масова информация, който не може да превишава четири (4) души.
§ 3. Горепосочените забрани и задължения се отнасят и за местата за поклонение, които са разположени в обществени, общински, благотворителни служби, служби за обществено полезна дейност или други служби, учреждения и съоръжения (например: на болници и психиатрии, на старчески домове, на пансиони, на гробища, на лагери). По изключение отслужването на Литургии, на култови събирания, на свещенодействия или всеки вид религизони церемонии, които са предвидени в пар. 2 не се позволя и в места за почит, които се намират в частни имоти, сгради и предприятия (например: жилищни комплекси, центрове за различни събития и за хотели).
§ 4.Свещените Обители, Монастирите и другите места за живеене в държавата в горепосочения период няма да приемат народа и вярващите в организирани или лични поклоннически посещения. Обредният живот в Свещените Обители, Монастирите и в Исихастирията може да продължава, според преценката на Игумена или на Игуменката и след одобрението на местния Митрополит, под строгите условия, че никой друг не съучаства, освен монашеското братство и с максимална граница от  десет (10) монаси от монашеското братство, спазвайки канона един човек на 15 кв. м. площ и с отстояние не по-малко от два (2) метра между тях и след като се спазват всички хигиенни мерки, които са поставени от здравните власти за избягване предаването на коронавирус COVID-19. Всички забрани за посещения и всички необходими превантивни мерки, които се отнасят за Свещените Обители на Атонската държава, се решават от Управителя на Света Гора, след предварителното осведомяване на Свещения Кинотис. С горепосоченото решение се забранява входът на всички посетители на полуостров Атон или се удължава влязлата в сила забрана според нужния времеви период. Управителят съблюдава правилното спазване на всички мерки за защита, както тези, които са взети от същия на местно ниво, така и тези, които са взети на държавно ниво.
§ 5.Що се отнася до опелата (погребенията – Бел. прев.) и свързаните с тях религиозни служби и други свещенодействия, и погребални изяви, където в съответствие със собствените им религиозни обичаи обикновено присъстват роднини, приятелски лица и общественост, се разрешава само участието на религиозния служител, на много близък роднина от обкръжението на починалия, както и на лицата, които се грижат за гроба, при строгото спазване на другите превантивни мерки за защита и указания на здравните власти. Органите, които са отговорни за функционирането и управлението на гробищните паркове, следят за правилното прилагане на настоящото решение и са задължени да предотвратяват присъствието на лица, на които не е разрешено да участват в ритуала, съгласно първа точка.
§ 6.Разрешава се административните функции на местата за религиозна почит да продължат.
§ 7.Настоящото решение е в сила за периода от 12.04.2020 до 20.04.2020 г.
Това решение да се публикува в Правителствения вестник.
Атина, 06 април 2020
Министри
на образованието и на вероизповеданията
г-жа НИКИ КЕРАМЕОС
на здравето
г-н ВАСИЛИОС КЕКИЛИЯС
Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal