Най-любимият човек от историята


Най-любимият човек от историята

Той нямал слуги, но към Него се обръщали с „Господарю!“

Той нямал диплома, но Му казвали: „Учителю!“

Той нямал лекарства, но Го наричали „Целител“

Той нямал армия, но от Него се страхували!

Той не участвал в нито една война, но победил света!

Той бил съвършен, а Го разпнали като злодей.

Той бил погребан, но живее и сега…

Най-любимият човек от историята…

Богочовекът Христос.

Източник: Щом любов нямам, нищо не съм: разкази, притчи, поучения за прошката, милостта и любовта. Изд. „Православно Отечество“, 2020.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal