Начало » Новини » Светът » ЕКСКЛУЗИВНО: Решение на Свещения Синод на Еладската Църква от 01 април 2020 | Пасха ще се празнува на празника Отдание на Пасха, на 26 срещу 27 май 2020 г. (VIDEO)

ЕКСКЛУЗИВНО: Решение на Свещения Синод на Еладската Църква от 01 април 2020 | Пасха ще се празнува на празника Отдание на Пасха, на 26 срещу 27 май 2020 г. (VIDEO)

Превод: Йордан Георгиев
«… „Непрестанно се молете“ във вашите домове! Направете вашия жертвеник, жертвайки по снизхождение и с любов вашето присъствие в Свещения Храм и вашето пристъпване към Божествената Евхаристия за радост на всички ваши братя, които представляват живи жертвеници на Бога…» 
Прессъобщение на Свещения Синод на Еладската Църква
Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква приключи своята работа за месец април
 
01.04.2020 г.
Днес на 1-ви април 2020 г. беше свикан Постоянният Свещен Синод (ПСС) на Еладската Църква в своята 163-та Синодална сесия, под председателството на Блаженейшия Архиепископ на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним II. ПСС се занимаваше с въпроси от дневния ред, като едновременно с това преоцени и обсъди обстойно последните събития в хода на разпространение на коронавируса.
Заседанието беше осъществено по метода на телеконферентната връзка, който се реализира въз основа на безопасната платформа e:Presence.gov.gr на обществения гръцки сектор в сътрудничество с Министерството на Цифровото държавно управление (електронно Правителство – Бел. прев.) и на техническите специалисти на Еладската Църква.
ПСС обстойно обсъди удължаването на Общото решение на Министъра на образованието и вероизповеданията и на Министъра на здравето, което е в сила до 11 април 2020 с възможност за по-нататъшно изменение, като Синодът реши, че:
1)Напълно разбира тревогата на Гръцката Държава в този кризисен период и уважава деликатния начин, по който тя ръководи конкретната криза, имайки за критерий всякога опазването на общественото здраве.
2)Поощрява всички да спазват стриктно указанията на здравните власти и на учените специалисти, и да не се подвеждат от онези, които ги склоняват към непослушание, което в настоящото положение не може да се извини в името на християнската вяра. Вярата в Христос представлява причина за живот, а не за смърт.
3)С високо чувство на отговорност приема строгите указания, които се предлагат от здравните власти на Гръцката Държава за времевия период до 11 април 2020 г. като насърчава всички да си останат по домовете.
5)Отбелязва с много болка и буквално с „разбито сърце“ (букв. кървящо сърце – Бел. прев.), че  по време на предстоящата Велика седмица и Възкресението на Господа ще призовем всички членове на Църквата да живеем в безпрецедентната ситуация, въздържайки се от богослуженията, Божествената Литургия, но и от Божественото Причащение. Поради тази причина, Свещеният Синод на Еладската Църква отечески призовава всички вярващи да не забравят всичко, което автентичният тълкувател на Писанията и Велик Отец и Учител на нашата Църква Свети Йоан Златоуст учи: „Човек може, когато поради необходимост не ходи на Църква, да направи свой Жертвеник и да се моли на него“. Същият Свети Отец се позовава на необходимостта от кенотичната (снизхождащата – Бел. прев.) любов към ближния, дори и към страдащия, отбелязвайки следните важни неща: „Ти почиташ сегашния Жертвеник, защото прие Тялото Христово, Което е самото Тяло на Христос, но се държиш към него пренебрежително, и го гледаш с безразличие да загива. Този жертвеник можеш да го видиш издигнат навсякъде: и по тесните пътища, и на пазарите, и можеш да извършваш жертва върху него всеки път“ (Беседа 20 върху 2 Кор., ΕΠΕ Т.19, стр. 527-531). Но и новият Преподобен наш Старец Ефрем Катунакьотис (+27 февруари 1998 г.) споменава, че християнинът, който не е възможно да присъства на Божествената Литургия, може „в този час да направи своя Жертвеник, казвайки молитва“.
Това е отеческото увещание на Свещения Синод към всички наши братя, членове на Църквата: „Непрестанно се молете“ във вашите домове! Направете вашия жертвеник, жертвайки по снизхождение и с любов вашето присъствие в Свещения Храм и вашето пристъпване към Божествената Евхаристия за радост на всички ваши братя, които представляват живи жертвеници на Бога. И бъдете убедени, че Йереите ще отслужваме богослуженията в съкратен вариант, без мегафони и без празничен камбанен звън, дори при „затворени врата“, колкото и да ни е трудно и тежко, за „живота и спасението на света“, на „лежащо болните“, за лекарите и болничния персонал и за всички доброволци, които с дух на саможертвеност дават от себе си, за да защитят живота на много хора и общественото здраве. Пожелаваме и молитстваме опасността скоро да отмине, така че всички заедно (клир и народ) да успеем да отпразнуваме Светлоносното Възкресение на нашия Господ с тържествената Възкресна среднощна служба на Отданието на Великия Празник Пасха, т.е. в полунощ между вторник 26 и сряда 27 май 2020.
6)Това временно пребиваване на християните в домашната Църква и с домашна молитва не загатва за никакво съмнение, и още повече не означава оспорване на Тайнството Божествена Евхаристия. Затова и Свещеният Синод повтаря това, което още от началото на настоящата криза обяви в своето комюнике от 09 март 2020 г., че „пристъпването към Божествената Евхаристия и причастяването от Общия Потир на Живота, със сигурност не може да бъде причина за предаване на болести… Всички, които пристъпват „със страх Божий, вяра и любов“ и абсолютно свободно без никаква династична принуда, се причастяват с Тялото и Кръвта Христови, които са „лекарство за безсмъртие“, „за опрощаване на греховете и за живот вечен“. Което и да е загатване за предаване на болести от Божествената Евхаристия, но и по начина на преподаване на Божественото Причащение, то засяга догматическата Истина на Църквата, което е неприемливо и осъдително.
7)Свещеният Синод обстойно обсъди и въпроса за предлаганата помощ към страдащите и към болничните заведения в страната и на централно ниво, понеже тя вече се осъществява както от Свещената Архиепископия, така и от всички Свещени Митрополии на Еладската Църква. В този смисъл: а) като първа реална проява на тази солидарност Свещеният Синод реши, Еладската Църква веднага да предложи сумата от 150 000 евро, като в същото време възлага на Управителната Комисия на Църковната централна финансова служба (Ε.Κ.Υ.Ο) отговорността да осъществи връзка с отговорните Обществени служби за предоставяне на здравни услуги, в случай че Еладската Църква по-нататък  подпомага този сектор; б) вече Блаженейшият Архиепископ на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним издаде заповед към всички структури и учреждения на Свещената Атинска Архиепископия (Главния Социален Патронаж, Организацията „Апостоли“ и др.) да си сътрудничат с компетентните власти в държавата, и в сътрудничество с Община Атина беше решено да продължи да предоставя храна на страдащите. Това го правят и Свещените Митрополии на Еладската Църква, които се поощряват в по-нататъшно сътрудничество с компетентните власти; в) както се случва и до днес, от мнозинството Архиереи и Йереи, които предоставят от своята заплата за радост на нуждаещите се, така и в настоящото положение членовете на Постоянния Свещен Синод взеха решение да внесат своята заплата в специалната сметка за борба с коронавируса, като поощряват и останалите Архиереи да направят същото за нуждите на Националната здравна система; г) Свещеният Синод заявява, че както в предишните години на икомическа криза се е намирал до нуждаещия се народ и е опазвал единството между хората, така и днес остава близо до хората, като съгласува своето присъствие и принос и за „следващия ден“, когато пандемията ще приключи, а нуждите на хората ще нараснат значително.
8)Свещеният Синод е информиран за дарението на сумата от 50 000 евро от Вселенската Патриаршия към Гръцкото Правителство като принос във водената битка за борба с коронавируса, и благодари публично на Всесветейшия Вселенски Патриарх г-н г-н Вартоломей за този знак на солидарност към гръцкия народ.
9)Призовава всички да се доверят на преценката и решенията на Свещения Синод, който с пастирска отговорност и с правилна преценка разбира притеснението на Свещения Клир и на вярващия народ, но и същевременно преценява, съгласно указанията на учените специалисти, кога обстоятелствата ще са в полза на общественото здраве и на гражданите на нашата Родина. Това повелява без друго и жертвения характер на Църквата. При това, умоляваме всички да покажат дух на доверие към Синода, като в тази връзка вече на абсолютно никого не се разрешава, без значение дали е Архиерей, Йерей, Дякон, Монах или друг служител на Църквата, да пристъпва към публични изявления или изяви в средствата за масова информация и интернет. Синодът насърчава всички да бъдат спокойни, да се упражняват в безмълвие и да засилят молитвата. Свещеният Синод също така определя Високопреосвещения Митрополит на Навпакт и на Свети Власий г-н Йеротей (Влахос), който в последните години е говорител на събранията на Йерархията, като единствено отговорно лице, към което да се обръщат средствата за масово осведомяване, за да получат отговори по църковните въпроси.
Накрая, Свещеният Синод провъзгласява на всички, че не бива да забравяме, че празникът на Възкресението на Господа представлява „началото“ на една спирка на обнадеждаващо изчакане, но и в очакване „на другия живот във вечността“, с крайна цел – превъзходството на живота и окончателното ликвидиране на смъртта (с възкресението на мъртвите при Второто Пришествие – Бел. прев.).
От Свещения Синод на Еладската Църква
От Doxologia INFONEWS поздравяваме Архиереите от Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква за достойното решение, което е в духа на Светото Писание, Свещените Канони, вековната традиция на Църквата – от една страна, а от друга – то се съобразява с указанията на здравните власти на Гръцката Република за опазване живота и здравето на населението, което е проява на любов към ближния, съответно и към Бога.
Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal