Свещеният Синод на Църквата на Украйна реши: Богослужения при затворени врата без личното присъствие на вярващите

Превод: Соня Димитрова
Решение на Свещения Синод на Православната Църква на Украйна от 24 март 2020 г.
Решение на Свещения Синод на Украинската Православна Църква (Православна Църква на Украйна), председателстван от Негово Блаженство Епифаний, Митрополит Киевски и на цяла Украйна, взето чрез дистанционна комуникация (телеконференция) на 24 март 2020 г.
ИМАМЕ МНЕНИЕ:
Относно допълнителните мерки във връзка с продължаващата пандемия на особено опасната коронавирусна болест (COVID-19), въведени от държавата, органите на властта и местното самоуправление в Украйна, които засилват ограниченията на свободата на събиране, придвижването, значително ограничават или спират обществения транспорт, и други карантинни ограничения.
СПРАВКА:
След предишното заседание на Свещения синод (17 март 2020 г.) във връзка с продължаващата пандемия на особено опасната коронавирусна болест (COVID-19) държавата, органите на властта и на местното самоуправление на Украйна въведоха редица нови ограничения на свободата на събиране, придвижването, включително и с обществен транспорт, и други карантинни ограничения.
Засилените ограничения бяха въведени и в редица страни, където действат Поместни Православни Църкви (Вселенската Патриаршия, Александрийската Патриаршия, Антиохийската Патриаршия, Йерусалимската Патриаршия, Румънската Патриаршия, Кипърската Църква, Църквата на Гърция и други), които в отговор на това взеха решения относно работата на Църквата при особените условия, включително и относно провеждането на богослуженията.
РЕШИХМЕ:
1. Църквата се грижи за всичките си чеда, за тяхното духовно и физическо здраве. Като взимаме предвид ограниченията, които целият украински народ понася, включително значителните ограничения на свободата на придвижване и събиране, Църквата също поема общата тежест, желаейки да бъде пример за добро и отговорно отношение към обществото, за активна проява на любов към ближния, и за аскетичния подвиг на самоограничението.
В същото време Църквата, по-конкретно Йерарсите и духовенството, са отговорни пред Бога за изпълнението на служението си за спасението на хората от робството на злото и вечната смърт, непрекъснато се борят срещу греховете, които поразяват хората, осигуряват духовно изцеление на човека и цялата му природа, по-специално чрез молитвата и Тайнствата.
Като се взема предвид всичко гореизброено, като се вземат предвид решенията на държавните органи и местното самоуправление за засилване на ограниченията върху свободата на придвижване и свободата на събранията, по време на тези засилени ограничения на свободата на придвижване и свободата на събранията, да се разяснява, че пункт 3 от «Практическите насоки за Епископата, духовенството и вярващите във връзка с обявената пандемия на особено опасната коронавирусна болест (COVID-19)» (утвърдени от Свещения синод на 17 март 2020 г.) разрешава провеждането на богослужения в храмовете само от свещенослужителите и църковните служители, и певците, без личното присъствие на миряните. По време на такива богослужения миряните трябва да се присъединяват към общата молитва чрез дистанционна връзка.
2.Ще настояваме пред държавните власти и органите на местното самоуправление, че богослужението и молитвата, дейността на свещенослужителите и църковните служители не могат да бъдат прекратени напълно, храмовете трябва да останат достъпни за вярващите за лично посещение, в съответствие с нормите на карантината, повишената санитарна безопасност и «социалната дистанция». В случай, че бъдат въведени специални разрешения за придвижване, ще настояваме за предоставяне на такива разрешения на свещенослужителите и църковните служители, за да могат да изпълняват своите религиозни задължения.
3. Да се допълнят «Практическите насоки за Eпископата, духовенството и вярващите във връзка с обявената пандемия на особено опасната коронавирусна болест (COVID-19)» (утвърдени от Светия синод на 17 март 2020 г.) със следните пунктове:
п. 3 да се допълни с трети параграф: «По време на въведените от държавата, органите на властта и местното самоуправление на специални засилени ограничения на свободата на придвижване и свободата на събранията, по време на действието на тези засилени ограничения да се дава временно разрешение за провеждане на богослужение в храмовете само на свещенослужителите и църковните служители, и певците, без личното присъствие на миряните. По време на такива богослужения миряните трябва да се присъединяват към общата молитва, използвайки възможностите за дистанционна комуникация (директно излъчване)».
п. 13. Тъй като вярващите миряни са временно ограничени във възможностите си да участват физически в църковните служби, да се насърчават да организират в домовете си молитвено кътче с икони, Свето Писание (Библия), молитвена лампа (кандило) или свещ, молитвеник, и да обръщат повече внимание на личните молитви сутрин, вечер и през деня, четенето на духовно-поучителни книги, наставления и проповеди (включително и тези, публикувани на уебстраниците).
Вярващите да четат Светите Писания, най-вече Евангелието, молитвено да четат Псалтира, Акатистите към Пресветата Богородица, Светия Великомъченик и Лечител Пантелеймон и други светии, с често отправяне на Молитва по време на пагубния мор (епидемия), утвърдени от Свещения Синод. Желаещите да се насърчават да отправят ежедневна едновременна молитва в 21:00 ч. киевско време (съвпада с българското – Бел. прев.).
14.По искане на вярващите свещеникът да посещава домовете им за духовни беседи, Изповед и Причастие, като се вземат необходимите мерки.
Изповедта и Причастието за болните вярващи в болницата се извършват според правилата на болницата. Ако личната комуникация е забранена, свещеникът може да проведе духовен разговор и да се помоли за здравето на болния, използвайки средства за комуникация, уповавайки се на милостта на Бога.
При извършването на тайнствата на Изповедта и Причастието в жилищата трябва да се съблюдават следните мерки: на входа свещеникът трябва да използва обувки за еднократна употреба (калцуни) и санитарна маска, да измие ръцете със сапун и вода, да използва дезинфектант. Требникът, Епитрахилът, кръстът и литургичният набор за Причастието на болните трябва да се поддържат в санитарна чистота.
15. Свещенослужителите и църковните служители които имат симптоми на коронавирусна болест (COVID-19) или са имали контакт с човек, диагностициран с коронавирус, да информират своето духовно ръководство (игумена, благочинния, епархийския Архиерей) и органите на здравеопазването, и да следват установените процедури (самоизолация, карантина и т.н.).

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal