Правителството на Гърция наложи временна забрана за отслужване на всякакъв вид литургии и свещенодействия в религиозните места за поклонение, за периода 16.03. – 30.03.2020 г.

Превод: Йордан Георгиев
С общо министерско решение № 2867/Υ1, което беше публикувано в Правителствен Вестник (ΦΕΚ) 872/Β/16-3-2020, временно е забранено отслужването на всякакъв вид Литургии и свещенодействия на всички места, независимо от религиозния почит (за всички видове и за всеки юридически, канонически и sui generis религиозен статут/режим на храмове и параклиси, на молитвени домове, на джамии и т.н.), за всеки вид догма и религия, независимо от техния размер и вместимост, за цялата държава, по превантивни причини за общественото здраве, и за времевия период от 16 март до 30 март 2020 г.
Напомняме, че преди това Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква взе решение за допускане на вярващи за лична молитва в храмовете и за съкратено отслужване на Божествени Литургии, а един час след решението на Еладската Църква министър-председателят на Гърция заяви в Twitter, че „с решение на Правителството се преустановяват служенията на всички места за религиозна почит за всяка догма и религия. Храмовете остават отворени само за лична молитва. Защитата на общественото здраве изисква ясни решения“.
ПРАВИТЕЛСТВЕН ВЕСТНИК
НА ГРЪЦКАТА РЕПУБЛИКА
РЕШЕНИЯ
№ 2867/Υ1

Налагане на мярка за временна забрана за отслужване на всякакъв вид литургии и свещенодействия на религиозните места за почит/поклонение за времевия период от 16 март 2020 до 30 март 2020 г.
Министър на образованието и вероизповеданията и министър на здравето
Имайки предвид:
(…)
… решаваме:
Член единствен
1.Временна забрана за отслужване на всеки вид Литургии и свещенодействия на всички места, независимо от религиозния почит (за всички и за всеки юридически, канонически и sui generis религиозен статут/режим на храмове и параклиси, на молитвени домове, на джамии и т.н.), за всеки вид догма и религия, независимо от техния размер и вместимост, за цялата държава, по превантивни причини за общественото здраве, и за времевия период от 16 март до 30 март 2020 г., както е посочено в съответните препоръки на Националната Комисия за защита на общественото здраве срещу коронавирус COVID-19. Позволява се само присъствието на вярващи за индивидуална молитва с кратък престой на мястото за поклонение/почит, като се спазва съотношение за един човек – 10 кв. м. площ и с отстояние не по-малко от два (2) метра между тях. Изчисляването на тази площ обхваща само повърхността на главното/полезното пространство, което обслужва богослужебните нужди и не включва повърхностите на другите евентуално съседни главни места, недвижими площи от имота, които обслужват дейности с извънпоклоннически характер (например: места за семинари и читални), евентуални помощни помещения (например: офиси, складове), санитарен възел, общи части и т.н. Отговорните за местата за поклонение се задължават да гарантират, че се спазва по всяко време посоченият по-горе съответен брой вярващи на квадратен метър и отстояние между тях; както и всички хигиенни мерки, които са постановили компетентните органи. На входовете на местата за почит да има поставен уред с дезинфектант/антисептик или продукт с равносилно действие, за свободно ползване от вярващите.
2.Горепосочените забрани и задължения се отнасят и за местата за поклонение, които са разположени в обществени, общински, благотворителни служби, служби за обществено полезна дейност или други служби, учреждения и съоръжения (например: на болници и психиатрии, на старчески домове, на пансиони, на гробища, на лагери) и в частни имоти, сгради и предприятия (например: жилищни комплекси, центрове за различни събития и за хотели).
3. Горепосочените забрани и задължения се отнасят и за храмовете, и местата за почит от всякакъв вид, които са разположени в Свещените Обители, Монастирите, и за всеки вид юридически/канонически режим на местата за живеене в Монастир.
4.Свещените Обители, Монастирите и другите места за живеене в държавата в горепосочения период няма да приемат народа и вярващите в организирани или лични поклоннически посещения.
Забраните за посещение и всичките необходими превантивни мерки, които се отнасят за Свещените Обители на Атонската държава (Атон – Бел. прев.), се вземат с решение на управителя на Атон след предварително уведомяване на Свещения Кинотис.
5.А що се отнася до Опелата (погребенията – Бел. прев.) и свързаните с тях религиозни служби и други свещенодействия, и погребални изяви, където в съответствие със собствените им религиозни обичаи обикновено присъстват роднини, приятелски лица и общественост, се разрешава само участието на религиозния служител, на много близък роднина от обкръжението на починалия, както и на лицата, които се грижат за гроба, при спазване на необходимите мерки за защита. Органите, които са отговорни за функционирането на гробищните паркове, следят за правилното прилагане на настоящото решение и са задължени да предотвратяват присъствието на лица, на които не е разрешено да участват в ритуала, съгласно първа точка.
6.Позволява се отслужването на Литургия изключително за целите на излъчването от национална или местна телевизия, или радиостанция, с присъствието на напълно необходимия персонал.
7.Разрешава се административните функции на местата за религиозна почит да продължат.
Това решение да бъде публикувано в Правителствен Вестник.
Атина, 16 март 2020

Министър на образованието
и вероизповеданията г-жа Ники Керамеос и
Министър на здравето г-н Василиос Кикилиас

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal