ОТКЪДЕ ИДВАТ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ С МАРКА „АТОН“ | КАКВА Е РОЛЯТА НА РУСКИТЕ СПЕЦСЛУЖБИ В АТОН (BG–RUS)


В контекста на предизвикалото много емоции фалшиво послание от Света Гора, от Doxologia INFONEWS предлагаме на вниманието на нашите читатели една докладна записка, показваща за пореден път истинското лице на Московската Патриаршия, Православието в Русия, които са под пълен контрол на руските специални служби, както и използването авторитета на Света Гора от тях за политическо влияние и контрол на руското суеверно, атеистично и православно общество. Тази докладна записка преди време е била четена в Светия и Свещения Синод на Вселенската Патриаршия.

Автор: Герон (Старец) Атанасий
Превод от руски език: Анатолий Петров
Редакция: Doxologia INFONEWS

Благословете!

Тази записка е съставена от мен, Герон (Старец) на исихастириото „Св. Сава Сръбски“ на Каруля Атанасий, за да бъде разгледана от свещеноначалието и гръцките власти. Те имат всички права и средства административно да  изправят създалата се духовно нездрава ситуация на Света Гора – Атон, даваща широки възможности на руските спецслужби да използват нейното влиянието и авторитет за своите престъпни цели по отношение на руския и останалите православни народи. Готов съм, ако е необходимо, да заявя всичко това открито пред всякаква аудитория.
Във всички времена Света Гора – Атон е била духовен ориентир за руското православие,  авторитетът на Света Гора сред руските хора винаги е бил изключително висок и това не се нуждае от доказване.  Отношението към Атон не се е променило и в наше време, когато степента на доверие на руския народ към РПЦ (Руска Православна Църква – Бел. прев.), намираща се под пълния контрол на спецслужбите и станала в днешното политическо устройство на Русия институт,  заменил КПСС  в придаването на видима легитимност на управляващия режим, вече забележимо се е понижила.  Нещо повече, Атон в съзнанието на руснаците си остава като еталон за чисто, неизкривено православие и по него православните сверяват действията на руските църковни и политически власти. Затова на тях са им така важни посещенията на Света Гора като своего рода „духовна атестация“, доказателство че Света Гора ги приема, не вижда в действията им отклонения от православната вяра  и благославя тяхната политика. Например Митрополит Иларион (Алфеев – Бел. прев.) още не е отслужил докрай Божествената Литургия във Великата Лавра и  в сайта на Московската Патриаршия веднага се появява  пространно съобщение за това като някакво свидетелство за неговото признаване от страна на светогорците. А визитата на Путин на Атон на времето вдигна рейтинга му на небивала висота.
Изобщо за „народното“ руско православие  са свойствени някои езически характеристики. От тук  и влечението на руснаците към най-различни  „чудеса“, „знамения“, „пророчества“ и пр. атавизми на езичеството, нямащи никакво отношение към автентичния духовен живот. Поради това, за да се придаде тежест на каквато и да е гледна точка по някакъв важен въпрос, е напълно достатъчно да бъде употребена формулата „така казват атонските старци“. Такова позоваване на авторитета на някакви атонски старци има  направо магическа сила  на въздействие върху обикновените хора, че за тях дори не са нужни уточнения и потвърждения кой и кога е изказал такова мнение. 
Нагледен пример за това как спецслужбите и политиците използват тази национална особеност на руснаците са многобройните благословения от анонимни „атонски старци“ на братоубийствената война в Украйна, които постоянно се появяват в интернет и оказват въздействие на вярващите, въпреки нееднократните наши опровержения и предупреждения. Това  е и поводът да напиша тази записка. До сега някак  си се смирявах със създалото се положение, но съвестта ми вече не ми позволява спокойно да гледам как путинската пропаганда използва духовния авторитет на Света Гора, за да разпалва ненавист и братоубийства между двата клона на един и същ народ.
По времето на Елцин такива тенденции нямаше, защото през дългото си управление той не се занимаваше да създава  вертикал на властта.  Но след идването  на Путин в Кремъл и заедно с него – на спецслужбите, руските власти започнаха да обръщат  изключително голямо внимание на Атон. Знаейки какво влияние оказва Света Гора на общественото мнение, те започнаха всячески да демонстрират връзките си с нея. Тук редовно започнаха да идват високопоставени чиновници, политици,  олигарси. Те дори създадоха Атонското дружество като своеобразен клуб,  членството в който дава  достъп до особен кръг  от много влиятелни лица. 
Нещо повече.  Разполагайки с неограничени финансови възможности изявените „атонити“, сред които и много приятели на Путин от детството като братята Ротенберг, които сега са главни олигарси на Русия, започнаха  направо  да подкупват игумените на някои манастири. Например Ватопед стана главен духовен покровител и „благословител“ на путинския режим. Донасянето на Пояса на св. Богородица в Москва и срещата с игумена Ефрем в навечерието на президентските избори (2012 г.) беше мощен PR ход на Путин.
Но най-опасно за православието сега на Атон, е това, че руските спецслужби се заеха  да си култивират и селектират старци. Ако  в най-близко  бъдеще  това положение не се промени,  в ръцете им те могат да станат духовни рупори, насочващи общественото мнение в нужната за  властта политическа насока. Това се прави много лесно. От някой  монастир се получава келия или катизма  срещу  обещанието да бъде възстановена. В нея  се заселва подбрания кандидат и след няколко години грамотен PR – „старецът“  е готов за служение… на ФСБ.
Наред с  това спецслужбите използват т. нар. сиромаси, които живеят на Атон безконтролно. Всъщност много от тях може да бъдат наречени така твърде условно, тъй като разполагат със значителни средства, получени не без съдействието  на ФСБ и СБУ, което им позволява дори да арендуват келии или самочинно да си строят нови. Част от тях идват на Атон вече подстригани като монаси, а други намират възможност, без да преминат изпитания като послушници да стават монаси без монастирско благословение, което разрушава светогорската монашеска традиция. Но най-голяма вреда на православието се нанася от това, че въпреки  канонически пречки за хиротония  на някои от тях, те биват ръкополагани в Русия или Украйна, където църковните канони отдавна вече, по думите на Патриарх Кирил  „не работят“.  И се връщат обратно на Атон вече като йеромонаси, което в „руската традиция“ ги прави автоматично духовни наставници. Всички тези „духовни наставници“  оказват значително влияние върху руското паство, тъй като в неговите очи изглеждат като канонични светогорци. Но всъщност не са такива. Те са под контрола  на спецслужбите и са използвани от тях  често под прикритие.
Обективността изисква  да кажа, че сред „сиромасите“, разбира се, има не малко добросъвестни монаси,  дошли на Света Гора, за да намерят истински монашески начин на живот,  който в Русия вече е невъзможен.
Гръцките власти и Свещеният Кинотис на Света Гора правят една голяма грешка. Те ограничават възможностите руснаци да бъдат законно приемани на послушание в Света Гора, за да научат светогорските традиции и да станат светогорски монаси, а си затварят очите пред незаконно и своеволно живеещите на Атон. В резултат на това биват отхвърляни голям брой божии раби, които са готови да се подвизават и искрено желаят монашеството. В същото време  се отваря широка врата за  разни шарлатани, които  при липсата на началство и контрол си намират удобен и далеч не беден начин на живот. Всичко това води до негативен подбор. При един нормален подход, когато на руснаците би се давала  възможност  свободно да постъпват в атонските монастири, ако незаконното пребиваване на Атон не беше се допускало, такава отрицателна селекция нямаше да има. Защото повечето, решили да „гастролират“ тук нямаше  да издържат монастирските изпитания и щяха да останат само тези, които са настроени за сериозен монашески подвиг. Това води до разрушаване на монашеството като такова, защото постепенно  Света Гора губи значението си на  негов камертон.  Сега например е почти невъзможно да бъдат посочвани повсеместно допусканите в Русия изкривявания в монашеския и духовния живот,  с позоваване на авторитета на Света Гора, тъй като вече и тук е пренесена порочната руска практика. Надявам се и се моля  тези наши съображения да не бъдат оставени без внимание и да послужат за слава Божия, за добрия порядък на светогорския монашески живот.

Герон (Старец) на исихастириото „Св. Сава Сръбски“ на Каруля Атанасий

Тук може да прочетете доклада на руски език:

Благословите!

     Записка эта составлена мною, старцем исихастириона Святого Саввы Сербскаго на Карульях Аθанасием, для ее разсмотрения священноначалием и греческими властями, имеющими все права и средства административно исправить сложившуюся нездоровую в духовном смысле ситуацию на Святой Горе Аθон, которая дает широкие возможности российским спецслужбам использовать влияние и авторитет Святой горы в своих преступных по отношению к русскому и всем православным народам, вообще, целях. Готов, если имеется необходимость, заявить это открыто на любую аудиторию.
     То, что во все времена Святая гора Аθон была духовным ориентиром для Русского Православия и авторитет аθонского монашества среди русских людей всегда был чрезвычайно велик, особых разъяснений не требует. Не изменилось такое отношение к Аθону и в наше время, когда степень доверия в русском народе к РПЦ, находящейся под полным контролем спецслужб и ставшей в нынешнем политическом устройстве России институтом, заменившим КПСС в придании видимости легитимности правящему режиму, уже заметно понизилась.
     Более того, Аθон в сознании русских остается неким эталоном чистого, неискаженного Православия, и по нему православные сверяют действия российских церковных и политических властей. Поэтому так важны им визиты на Аθон для своего рода „духовной аттестации“, доказательства, что Святая Гора их принимает, не усматривает в их деяниях уклонения от Православной веры и их политику благословляет. К примеру, митрополит Илларион едва успел отслужить Божественную Литургию в Великой Лавре, как на сайте Московской Патриархии сразу же появилось об этом пространное сообщение, как о некоем свидетельстве его признания аθонитами. А визит Путина на Аθон, в свое время, его рейтинг поднял на небывалую высоту.
     „Народному“ русскому православию, вообще, свойственны некоторые языческие черты, – отсюда такая тяга русских к разного рода „чудесам“, „знамениям“, „пророчествам“ и прочим атавизмам язычества, к истинной духовной жизни отношения не имеющим, – и потому для придания весомости какой-либо точки зрения по любому важному вопросу достаточно только употребление формулы „аθонские старцы так говорят“. Эта ссылка на авторитет неких аθонских старцев имеет такую прямо-таки магическую силу для простых людей, что для них не требуется даже уточнений и подтверждений, кто и когда выразил это мнение.
Наглядный пример тому, как спецслужбы и политики используют эту национальную особенность русских, – многочисленные „благословения“ анонимных „аθонских старцев“ братоубийственной войны на Украине, которые постоянно появляются в интернете и имеют свое воздействие на верующих, несмотря на неоднократные наши опровержения и предостережения. Собственно, именно это и послужило толчком к написанию данной записки. Так как, до сей поры, я еще смирялся с существующим положением, однако сейчас спокойно смотреть на то, как путинская пропаганда использует духовный авторитет Святой Горы для разжигания ненависти и братоубийства между двумя ветвями одного народа, мне не позволяет совесть.
     Во времена Ельцына эти тенденции практически не проявлялись, так как выстраиванием политической системы под свое длительное правление он не занимался, однако сразу же после прихода в Кремль Путина и, вместе с ним, спецслужб внимание российских властей к Аθону стало чрезмерным. Зная какое влияние на общественное мнение оказывает Агион Орос, они начали всячески демонстрировать свою связь с ним. Сюда стали регулярно приезжать высокопоставленные чиновники, политики, олигархи. Ими было создано даже Аθонское общество, своеобразный клуб, членство в котором делает человека причастным к особому очень влиятельному кругу.
     Дальше – больше. Обладая неограниченными финансовыми возможностями, – ярыми „аθонитами“, к примеру, являются друзья детства Путина братья Ротенберги, главные сейчас олигархи России, – „русские“, вернее евреи, так как среди новых „друзей Аθона“ „первую скрипку“ играют именно они, стали просто-напросто подкупать игуменов некоторых монастырей. И теперь Ватопед, к примеру, стал главным духовным покровителем и „благословителем“ путинского режима. Привоз Пояса Богородицы в Москву и встреча с игуменом Ефремом накануне президенских выборов был для Путина мощным PR-ходом.
     Однако самое опасное для Православия явление сейчас на Аθоне – это то, что российские спецслужбы начали заниматься культивированием и селекцией „старцев“, которые уже ближайшем будущем, если положение не изменится, могут стать в их руках „духовными“ рупорами, направляющими общественное мнение в нужное для власть предержащих политическое русло. Делается это просто. Берется у монастыря старая келлия или каθизма с обещанием ее возстановить, поселяется там подобранный кандидат, и через несколько лет грамотного пиара „старец“ готов к служению …на ФСБ
Кроме того, спецслужбами используются и так называемые „сиромахи“, безконтрольно на Аθоне живущие. Вообще-то, сиромахами многих из них можно называть весьма условно, так как располагают они весьма значительными средствами, полученными, опять же, не без участия ФСБ и СБУ, что позволяет им даже арендовать келлии или самочинно строить новые. Часть из них приезжает на Аθон уже монахами, другие находят возможность, не проходя послушнического искуса, постригаться в монахи без монастырского благословения, что разрушает аθонскую монашескую традицию. Но самый большой вред Православию наносится тем, что, имея канонические препятствия к хиротонии, некоторые из них рукополагаются в России или на Украине, где Церковные каноны давно уже, по выражению патриарха Кирилла, „не работают“, и возвращаются на Аθон уже иеромонахами, что в российской „традиции“ их автоматически делает духовниками. Все эти „духовники“ имеют на российскую паству значительное влияние, так как ей они представляются законными аθонитами, по сути ими не являясь. Таковые контролируются спецслужбами и ими используются, по крайней мере, „втемную“. Справедливости ради, нужно сказать, что среди „сиромахов“, конечно, имеется немалое количество монахов и добросовестных, пришедших на Святую Гору для истинного монашеского жития, которое в России уже невозможно.
     Здесь мы видим большую ошибку греческих властей и Священного кинота Святой Горы. Ошибка заключается в том, что, ограничивая возможность русским законно проходить послушание на Святой горе для восприятия аθонской традиции и принятия монашества, они закрывают глаза на незаконное своевольное житие. В результате, отсекается большое количество рабов Божиих, готовых подвизаться и истинно желающих монашества, и открывается широкая дверь для шарлатанов, которые в этом безначалии нашли себе удобный и далеко небезбедный образ жизни. Все это ведет к отрицательному отбору. При нормальном подходе, когда русским свободно предоставлялась бы возможность поступления в аθонский монастырь, но и незаконное проживание на Аθоне не допускалось, такого бы не случалось, так как монастырского испытания большинство из сюда „понаехавших“ не выдерживало бы, а оставались бы только те, кто всерьез настроен на монашеский подвиг.
     Все это ведет к разрушению монашества, как такового, потому что утрачивается значение Аθона, как его камертона. Сейчас, например, невозможно указать на те искривления в монашеской и духовной жизни, вообще, которые повсеместно допускаются в России, ссылаясь на его авторитет, так как и на Аθон уже перенесена порочная российская практика.
     Надеюсь и молюсь, что эти соображения наши не будут оставлены без внимания и послужат, во славу Божию, упорядочению аθонской монашеской жизни.

     Герон исихастириона Св. Саввы Сербскаго на Карульях Аθанасиос.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal