МЪЧЕНИЧЕСТВО НА СВЕТИ ЙОРДАН ТРАПЕЗУНДСКИ * ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ † 02.02.1650

Превод: Йордан Георгиев
МЪЧЕНИЧЕСТВО НА СВЕТИ ЙОРДАН ТРАПЕЗУНДСКИ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ † 02.02.1650
Свети Йордан[1] произхожда от гр. Трапезунд[2], по професия казанджия. Премества се в Галата, Константинопол, където се и жени на 40 години.
Един ден по време на Въведение Богородично, Йордан се е веселил с негови сънародници, но мюсюлмани по вяра, играейки с тях на една игра. В един момент, един от играчите се провикнал подигравателно на гръцки език: „Свети Николае, нещастнико, помогни ми да спечеля!“. Тогава Йордан му отговорил подобно, но в ущърб на Мохамед. На следващия ден, едно от лицата, присъствало на играта поискал да бъде издадена Фетва, за да бъде убит, обвинявайки го като хулител на вярата на Мохамед. Йордан научил за това и се укрил при един агарянин. Османците отново издали Фетва, която гласи, че който турчин укрива християнинът хулител на нашия пророк, значи и той е християнин, т.е. ще бъде умъртвен. След това го довеждат при Везира и свидетелстват срещу него, че е хулил техния пророк. Везирът му казва: „Човече, съгласно тяхното свидетелство или главата ти трябва бъде отсечена или турчин (мюсюлманин) трябва да станеш. Ако станеш турчин, ще те възнаградя щедро.“ Но Блаженият Йордан с прекрасен глас, се провикнал: „Не се отричам от Пресладкия ми Иисус Христос; в него вярвам и изповядвам чрез Бога истината; само това искам вместо твоята власт и да ми дадеш разрешение да отида в работилницата си, за да си оправя сметките, каквото имам да давам и да вземам и след това нека бъде твоята воля“. Тогава Везирът наредил на управителя да го заведе до работилницата му, съгласно желанието му и по-късно да го обезглавят. Йордан си уредил сметките, дал пари на братята си, дал и поискал прошка от християните за последен път, поръчвайки им да дадат имането му на църквата и монастирите, както и на сираците. След това го отвели да бъде обезглавен в Кючюк Караман. Докато палачът подготвял Божия угодник да бъде обезглавен, пристигнал вестоносецът на Везира, казвайки скришом на Йордан: „Везирът те съветва пощади живота си като извикаш открито, че приемаш исляма (се потурчваш), а след това ще отидеш да живееш по християнски, където искаш.“ Йордан му отговорил: „Благодаря на Везира, но това никога не ще го направя!“ Така палачът отсякъл главата на този славен мъченик в Константинопол на 02 февруари 1650 година (според други през 1651 година). През нощта отишли роднини и приятели при управителя като дали доста пари, за да откупят и да вземат Светите му Мощи, погребвайки ги с чест и почит на място, наречено Бейоглу  в слава на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин!
Православната Църква чества Свети Йордан Трапезундски
на 02 февруари
P.S.
Този превод е първият и единственият по рода си на български език, направен на 21 юни 2017г., част от моята курсова работа по Агиология. За първи път го публикувам. 
Трапезунд е град в днешна Турция, известен с името Трабзон. Намира се в огромната историческа област Понт. Думата Понт, понтийски гърци и понтийски език са забранени в Турция. Областта се нарича Карадениз, в превод на Евксинос Пондос (Черно море), а фолклорът на понтийските гърци се нарича Хорон от хорос – танц (хоро).  
В Трабзон и целия район около него от град Синоп до град Ризе има огромно население от криптохристияни – ислямизирани етнически гърци, запазили своя език, обичаи и фолклор. Имам честта да познавам такива криптохристияни от този район.
Най-известният от ислямизираните гърци и вероятно криптохристиянин (таен християнин) от Понт е турският министър-председател Реджеп Таип Ердоган, чието родословие и история на неговия род съм изследвал. Неговите корени са от село Потамия, днешно Гюнейсу.
Свети Йордане Трапезундски, моли Бога за нас!

[1] Йордан е име на р. Йордан от евр. език  „този, който тече; стръмен, спокоен, тих“.
[2] Αγιορείτου, Νικοδύμου εν μοναχοίς ελαχίστου. Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτυρία των Νεοφανών Μαρτύρων των μετά  την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς, και τόπους μαρτυρησάντων, νυν δε το δεύτερον εκδδίδονται δαπανή Στεφάνου Κωνσταντίνου Σκαθάρου του εξ Αθηνών, εν Αθήναις, 1856

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal