Начало » Новини » Мнения » Московският Патриарх и агент на КГБ Кирил предлага да се установи протестантски „съборен контрол“ върху действията на Майката-Църква Вселенска Патриаршия

Московският Патриарх и агент на КГБ Кирил предлага да се установи протестантски „съборен контрол“ върху действията на Майката-Църква Вселенска Патриаршия

На снимката: 430 години „Московска Патриаршия“:
216 години без Патриарх:

 (1721-1917 и 1925-1945)
205 години с „Патриарх“: 
127 години под царско управление (1589–1721); 
8 години под синодално управление (1917–1925);
70 години под съветско КГБ управление (1945 -2019), продължаващо и досега; 
Патриарх Кирил: „Отиваме, където искаме…“
Автор: Илияс Даманакис – архонт и агиограф

Московският Патриарх Кирил Гундяев в своята реч при откриването на заседанието на парасинагогата (самочинно сборище) в Аман, веднага след приветствието на Йерусалимския Патриарх, заяви това, което винаги Московската Патриаршия е искала откакто е получила своята автокефалия без Томос от Вселенския Патриарх. През 1948 г. КПСС организира „Православно съвещание“ в Ленинград с цел изземване каноничните права и прерогативи, които притежава Вселенският Патриарх, за да бъдат прехвърлени на Московския Патриарх.Не можеш да отнемеш нещо, което не си дал. Каноничните права и прерогативи на Вселенския Патриарх са предоставени от Вселенските Събори, и този въпрос не подлежи на обсъждане. На когото това не му харесва, може да напусне Православната Църква.


По-долу ще видите циничните, еретически, антиправославни и антиканонични виждания на Патриарх Кирил, които заслужават да бъдат сериозно санкционирани от Вселенския Патриарх, веднъж завинаги.


Превод на изказванията на Патриарх Кирил от РИА НОВОСТИ: Йордан Георгиев

Първото еретическо изявление на Кирил Гундяев:

Трябва да бъде обсъден проблемът с разбирането на първенството в Църквата, опитите за присвояване на вселенското главенство с помощта на специално създадена за целта богословска аргументация; липсата на система за синодален контрол върху действията на първенствуващата Катедра, отричане на необходимостта от консенсус при приемането на решения на всеправославно ниво.“

Второто еретическо изявление на Кирил Гундяев:

„Също трябва да бъде обсъден въпросът със заплахата за института на автокефалията в Църквата; липсата на общоправославно признат и безспорен за всички механизъм за предоставяне на автокефалия; опитите да се внесе неравенство между „старшите“ и „младшите“ автокефални Църкви.“

Третото еретическо изявление на Кирил Гундяев:

„Трябва да бъде обсъден въпросът с реалните опити да се оспорват каноничните граници на автокефалните Църкви, да се преразглеждат и отменят веднъж приети документи с историческа важност, които определят тези граници.“

Четвъртото еретическо изявление на Кирил Гундяев:

„Проблемите с претенциите на първия сред равните Предстоятели в семейството на поместните Православни Църкви за правото да приема апелации от която и да е от Църквите и заплахата да ги използва като инструмент за намеса във вътрешния живот на другите поместни Църкви също, по мое  дълбоко убеждение, изискват осмисляне и обсъждане.“

Петото еретическо изявление на Кирил Гундяев:

Според него трябва да бъде обсъден проблемът с „възникването на ненормална ситуация, при която първенствуващият Йерарх, въпреки базовите принципи на каноничното право, действа в качеството си на съдия в дело, в което той е една от страните, представяйки се за последна инстанция при разглеждане на даденото дело.“

Шестото еретическо изявление на Кирил Гундяев:

„Трябва да се обсъди проблемът със създаването на т.нар. „ставропигии“ на територията на други поместни Църкви без тяхното съгласие и против тяхната воля“.


Коментарът на Doxologia INFONEWSсе изразява в едно изречение: горепосочените шест изявления на Московския Патриарх Кирил Гундяев (агент „Михайлов“ от КГБ; действащ агент на ФСБ) са част от разработената преди 130–150 години московска протестантска еклисиология, която по своята същност представлява еклисиологична ерес.

Надяваме се, че Вселенският Патриарх Вартоломей като пазител на Свещените Канони и на църковния еклисиологично-литургичен ред в Православната Църква, ще вземе сериозни мерки срещу разпространението не само на тази еклисиологична ерес, но и на множество ереси, идващи от Московската Патриаршия.

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal