ЕКСКЛУЗИВНО: Албанският Архиепископ отговори на писмото на Йерусалимския Патриарх като заяви, че няма да участва на срещата в Аман (BG – GR)


 Превод: Йордан Георгиев

От Doxologia INFONEWS както обикновено първи и единствени към момента Ви представяме пълния текст на писмото на Албанския Архиепископ г-н г-н Анастасий, отправено до Йерусалимския Патриарх г-н г-н Теофил III, в отговор на изпратеното до него писмо за т.нар. «братско събиране в любовта» в Аман, Йордания. На тази среща, която според наша непотвърдена информация ще се състои между 25 и 27 февруари 2020 г., най-вероятно ще присъстват със сигурност представителите на Московската Патриаршия и домакините от Йерусалимската Патриаршия (виж тук). Засега няма информация дали представители на Сръбската Патриаршия ще пристигнат на тази среща. Ако решат в крайна сметка да отидат на тази среща, полетът им преминава през Истанбул (Константинопол), така че нека да направят 1-2 часа почивка там, за да оставят своя Томос за Автокефалия на Вселенския Патриарх. Този съвет се отнася и за всяка една нова поместна Църква, получила своята автокефалия по икономѝя от Вселенския Патриарх.

Албанският Архиепископ изрази своята загриженост чрез писмото си към Йерусалимския Патриарх, че това негово действие да свиква Съвещание на Предстоятелите в Йордания ще усложни положението, вместо да го улесни.

Архиепископ Анастасий никога не е оспорвал ролята на Вселенския Патриарх в Православната Църква (по принцип това го правят Москва и нейните сателити – Бел. прев.), независимо от своите резерви относно начина, по който бе разрешен украинският въпрос, Архиепископът отказва да участва на Съвещанието, което свика Йерусалимския Патриарх. Той заяви, че: «При все това, Вашето предложение за срещата в Йордания, както вече е ясно, вместо да допринесе за възстановяване на единството, ще усложни още повече наложената терапевтична процедура. Поради тази причина не мога да участвам в предложената среща».

Предстоятелят на Църквата в Албания в своето макар кратко, но изключително важно писмо напомня на Йерусалимския Патриарх, че той е отбелязал в своите писма нуждата от Съвещание на Предстоятелите, но заявявайки ясно, че: «Инициативата за терапевтичната процедура на новата реалност несъмнено принадлежи на Вселенската Патриаршия. Но и всички Автокефални Църкви, всички православни християни без изключение, имаме отговорността да допринесем за помиряването». Вселенският Патриарх в своето писмо до Йеруалимския Патриарх също му припомни, че свикването на Съвещания и Събори е негово канонично право, но не и задължение. 

(Обновено: 11.02.2020 г., 13:56 ч.)
Отново по информация на Doxologia INFONEWS разбираме, защо това писмо, което ни беше известно още в началото на януари, и което не публикувахме, тъй като нямахме разрешение за това, се публикува един месец по-късно. Причината за по-късното публикуване на писмото е евентуалното спекулиране от страна на делегацията на Руската Православна Църква в Украйна, която посети в края на януари Черна Гора, Албания и Сърбия с цел рекет и шантаж. След посещението им в Албания московците започнаха да разпространяват поредните си фалшиви новини, че едва ли не Албанският Архиепископ Анастасий подкрепя агресивните и антиканонични действия на Москва в Украйна. Затова писмото беше публикувано две седмици след посещението на тази делегация, а не две седмици преди него, както е било планувано. Това писмо показва каква е истинската позиция на Архиепископ Анастасий по този въпрос. Ако забележите, в своето писмо той ясно подчертава и дори обвинява индиректно Москва, че с тези действия, принуждавайки Йерусалимския Патриарх да свика нещо, за което няма каноничното право, може драстично да се влоши положението в Църквата, дори да ескалира сериозно напрежение с дългосрочни последици. В случая единствените виновни за това ще бъдат Московската Патриаршия и нейните сателити.

 ***

Пълният текст на писмото на Архиепископа на Албания г-н г-н Анастасий към Йерусалимския Патриарх г-н г-н Теофил III, което официално беше публикувано на 10 февруари 2020 г.


Тирана, 08 януари 2020

Блаженейший и Божествений Патриарше на Светия Град Йерусалим и на цяла Палестина, прегърнати братски в Господа приветстваме Ваше Блаженство в Христа Бога, многообични и  въжделени брате и съслужителю, г-н Теофиле.
С внимание прочетохме писмото на Ваше Божествено Блаженство от 12 декември 2019, чрез което приканвате Предстоятелите на Православните Автокефални Църкви за една «братска среща в любовта» в Йордания, към края на февруари на настоящата година. Не преставаме да считаме следното, което официално и писмено сме формулирали от началото на приключилата година: «Православната Автокефална Църква в Албания, позовавайки се на съборността в духа на Светия и Велик Събор, отправя топлосърдечна молба към Вселенската Патриаршия да оползотвори своята привилегия (прерогатив – Бел. прев.)за координиране на Православните Църкви, като свика колкото е възможно по-скоро Всеправославно Съвещание или Събор, за да бъде предотвратена очевидната опасност от създаването на болезнена Схизма, която заплашва доверието в Православието и в неговото убедително засвидетелстване в съвременния свят» (Писмо на Албанския до Вселенския Патриарх от 14 януари 2019). Също така и в «Апела-Молитва за превъзмогване на църковната поляризация» от 20 ноември 2019, който беше адресиран до всички Предстоятели. Затова повтарям: «Инициативата за терапевтичната процедура на новата реалност несъмнено принадлежи на Вселенската Патриаршия. Но и всички Автокефални Църкви, всички православни християни без изключение имаме отговорността да допринесем за помиряването».
При все това, Вашето предложение за срещата в Йордания, както вече е ясно, вместо да допринесе за възстановяване на единството, ще усложни още повече наложената терапевтична процедура. Поради тази причина не мога да участвам в предложената среща.
Молитстваме «явилият се Христос нашият Бог» да доведе тези, които имат специална отговорност в Неговата Църква, «която Той си придоби със Своята кръв*», по пътя на помирението и миролюбието, като оставаме в Христа с цялото си уважение и с най-дълбока любов за явилия се Бог, който освети света.

На Ваше Божествено Блаженство,
обични Негов брат
+ Анастасий
Архиепископ на Тирана, Дирахион (Дуръс) и на цяла АлбанияВнимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв (Деян. 20:28)“.


***


Ἐν Τιράνοις, 8 Ἰανουαρίου 2020

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Θεόφιλε, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Mετά προσοχῆς ἐμελετήσαμεν τό ἀπό 12ης Δεκεμβρίου 2019 Γράμμα τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, διά τοῦ ὁποίου προσκαλείτε τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς μίαν «ἀδελφικήν συνάντησιν ἐν ἀγάπῃ» εἰς Ἰορδανίαν κατά τά τέλη Φεβρουαρίου ἐ. ἔ. Οὐ παύομεν φρονοῦντες, ὅπως ἔχομεν ἐπισήμως ἐγγράφως διατυπώσει ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ λήξαντος ἔτους, ὅτι: «Στοιχοῦσα τῷ περί συνοδικότητος πνεύματι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ κατ’ Ἀλβανίαν Ὀρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἀπευθύνει θερμήν παράκλησιν, ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀξιοποιοῦν τό κατ’ἐξοχήν προνόμιον τοῦ συντονισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συγκαλέσῃ τό συντομώτερον δυνατόν Πανορθόδοξον Σύναξιν ἤ Σύνοδον, προκειμένου νά προληφθῇ ὁ ἐμφανής κίνδυνος δημιουργίας ὀδυνηροῦ Σχίσματος, ἀπειλοῦντος τήν ἀξιοπιστίαν τῆς Ὀρθοδοξίας και τήν πειστικήν αὐτῆς μαρτυρίαν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.» (Γράμμα πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, 14ης Ἰανουαρίου 2019). Καί ἐπίσης εἰς τήν «Έκκληση –Δέηση για την υπέρβαση της εκκλησιαστικής πολώσεως», τήν ἀποσταλεῖσαν τήν 20η Νοεμβρίου 2019 πρός ἅπαντας τούς Προκαθημένους, ἐπανελάβομεν: «Η πρωτοβουλία για τη θεραπευτική αγωγή της νέας πραγματικότητος ανήκει αναμφιβόλως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά και όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, όλοι ανεξαιρέτως οι Ορθόδοξοι, έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στη συμφιλίωση».
Ἡ Ὑμετέρα, ὅμως, πρότασις διά συνάντησιν εἰς Ἰορδανίαν, ὅπως πλέον εἶναι πρόδηλον, ἀντί νά συμβάλῃ εἰς τήν βελτίωσιν τῆς ἑνότητος θά περιπλέξῃ ἔτι πλεῖον τήν ἐπιβαλλομένην θεραπευτικήν ἀγωγήν. Διό δέν δυνάμεθα νά μετάσχωμεν εἰς τήν προτεινομένην συνάντησιν.
Εὐχόμενοι ὅπως «ὁ ἐπιφανείς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν», ὁδηγήσῃ τούς ἔχοντας ἰδιαιτέραν εὐθυνην ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αυτόῦ «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» εἰς ὁδούς συμφιλιώσεως καί εἰρήνης, διατελοῦμεν μετά πάσης τιμῆς καί βαθυτάτης ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ ἐπιφανέντι Θεῷ καί φωτίσαντι τόν κόσμον.

Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος,
ἀγαπητός ἐν Αὐτῷ ἀδελφός
† Ἀναστάσιος
Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας


Източник: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal