Протодякон Андрей Кураев: Диптисите на Патриарх Кирил станаха съвсем кратки…


Превод: Александър Иванов

  • «Диптисите на Патриарх Кирил станаха много кратки.
  • Днес нито на Патриаршеската Божествена Литургия, нито на Великия Вход, нито по време на поменаването не беше назовано нито едно име.
  • Просто, „Помени Господи, православните Патриарси“.
  • И така, Патриархът въведе практиката на не поменаването.
  • Логиката на схизмата е същата, тя не зависи от това кой се стреми към нея (схизмата), дали един селски поп или един Патриарх…»

Това написа вчера в своя канал Telegram известният руски богослов и публицист протодякон Андрей Кураев.

Ние какво да кажем? Господ отне ли му разсъдъка…?* Това в случая на Патриарх Кирил е вече ежедневна констатация – пише архим. Романос Анастасиадис

* Пълният израз е: Господ отнема разсъдъка, когато иска да накаже някого


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal