Преименуване на две Свещени Митрополии от Еладската Църква


Превод: Александър Иванов

В Правителствения вестник на Република Гърция бяха публикувани решенията на редовния Свещения Синод на Йерархията на Еладската Църква от 11 октомври 2019 г. за преименуването на Свещената Митрополия на Неа Йония и Филаделфия, както и на Свещената Митрополия на Китира.

Съгласно решението на Свещения Синод Свещената Митрополия на Неа Йония и Филаделфия се преименува на Свещена Митрополия на Неа Йония, Филаделфия, Ираклион и Халкидона.

Също отново с решение на Свещения Синод на Еладската Църква Свещената Митрополия на Китира се преименува на Свещена Митрополия на Китира и Антикитира.

Източник: ΡΟΜΦΑΙΑ

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal