Автор: Свети Паисий Светогорец

Сега Бог търпи настоящето състояние. Търпи, търпи, за да не може злият да се оправдае. В някои случаи Бог се намесва пряко и веднага, а в други чака. Не дава веднага изход и очаква от страна на хората търпение, молитва, борба. Какво благородство има Бог! Един човек колко много хора беше погубил през войната, а още живее. Бог ще му каже в другия живот: “Оставих те да живееш повече и от добрите”. И той няма да има облекчаващи вината обстоятелства.

– Отче, как някои такива хора не умират, въпреки че са тежко болни?

– Изглежда, че имат тежки грехове и затова не умират. Бог очаква да се покаят.

– Но другите хора, които те измъчват?

– Тези, които биват измъчвани без вина, трупат спестявания. А които имат вина, изплащат дълга си.

– Отче, какво означава: А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани? (2 Тим. 3:13)

– Виж сега: някои хора имат егоизъм и Бог им удря по една плесница, за да слязат надолу. Други имат по-голям егоизъм и Бог им удря плесница, за да слязат още по-надолу. Но онези, които имат луциферска гордост, Бог ги оставя. Външно изглежда, че успяват в делата си, но какъв успех е това? Черен успех. Такива не падат просто долу, но падат направо в бездната. Бог да пази!

Източник: Старецът Паисий Светогорец. Слова: Духовно пробуждане. Т. II. Изд. „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон.


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal