Еладска Църква: «Μолим се за прекратяването на огъня в Сирия»


Свещеният Синод на Йерархията на Еладската Църква следи с тревога и безпокойство събитията в Североизточна Сирия, като желае и се моли за прекратяването на огъня и предотвратяването на човешка трагедия, както и господство на мира.

 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Facebook page: @doxologiainfonews

 

Join our Facebook group: @doxologiainfonews.group

 

Follow us on Twitter: @doxologiainews

 

Follow us on Instagram: @doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте: @doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel: @doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube: @doxologiainfonews