ЕКСКЛУЗИВНО: Извънредна Йерархия на Еладската Църква на 12 октомври за признаването на Православната Църква на Украйна


Коментар: Йордан Георгиев


С извънредно свикване на Свещения Синод на Йерархията  Архиепископ Йероним II кани всички митрополити от Еладската Църква за обсъждане на въпроса за признаването на Православната Църква на Украйна.

Архиепископът на Атина и на цяла Гърция свиква Извънредна Йерархия след Редовната Йерархия, която започва на 8 октомври и приключва на 11 октомври. Съгласно чл. 6, пар. 1 и пар. 2 от Устава на Еладската Църква, Йерархията се свиква извънредно от нейния председател в следните случаи:
а) или по негова инициатива
б) или след предишно решение на Временния Свещен Синод
в) или по молба на 1/3 от действащите в Йерархията Митрополити към нейния председател
В случая се намираме в хипотезата на чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Устава на Еладската Църква, съгласно която Архиепископ Йероним свика Извънредната Йерахия, която ще започне със следния дневен ред:
   
От 6:30–8:30 Света Божествена Литургия в Синодалния параклис, посветен на Светите Небесни безплътни Сили, Католикон на монастира в Петраки.
Заседанието започва в 9:00 ч. с:
  1. ·     Молитва
  2. ·     Приветствие на Блажения Архиепископ на Атина и цяла Гърция г-н Йероним, председател на Свещения Синод на Йерархията към Високопреосвещените Синодални архиереи, участващи в заседанието
  3. ·      Отговор на приветствието от Високопреосвещения заместник-председател на Свещения Синод на Йерархията
  4. ·      Избор на Комисия от шест архиереи за изявленията към пресата
  5. ·      Доклад на Блажения Архиепископ на Атина и на цяла Гърция г-н Йероним на тема: „Информиране за Автокефалията на Църквата на Украйна“
  6. ·      Разисквания по горепосочения доклад
С други думи, Архиепископът е изготвил Доклад със своето решение, който ще представи на Йерархията за обсъждане от нейните членове. Това право (привилегия) е на Предстоятеля на Еладската Църква – Архиепископът на Атина и на цяла Гърция г-н Йероним, който сам трябва да реши по какъв начин ще процедира по този казус. (Виж: Истината и фалшивите новини около решението на Еладската Църква от 28.08.2019 г. за украинската автокефалия)

Това са уроци по канонично право към някои поместни Църкви, които са под влияние на московското парацърковно право, което е чуждо на Свещените Канони, съответно на каноничното право на Православната Църква.

По същия начин трябва да постъпят и предстоятелите на другите поместни Църкви, тъй като тяхно право (привилегия) е да добавят в своите Диптиси другия Предстоятел на новата поместна Църква.Важно е да се отбележи, че решението на Светия и Свещен Синод на Вселенската Патриаршия за предоставяне на Томос за Автокефалия НЕ МОЖЕ да бъде преразглеждано и обсъждано от Синодите на другите поместни Църкви, тъй като предоставянето на автокефалии е изключително канонично право на Вселенския Патриарх.

Протестантският еклисиологичен модел, който Москва предлага с предоставяне на автокефалия след съгласуване (конфедериране) от всички поместни Църкви е чужд на Свещените Канони и вековната традиция на Православната Църква. По този начин от Москва влагат изопачен смисъл на съборността в Църквата!

След края на заседанието на Извънредната Йерархия се очаква официалното признаване на Православната Църква на Украйна и добавянето в Диптисите на Киевския Митрополит г-н Епифаний. Името му ще бъде споменато на първата неделна Света Божествена Литургия след добавянето му в Диптисите. 

Според наша информация веднага след признаването Киевският Митрополит Епифаний ще бъде поканен в Атина, за да съслужи заедно с Архиепископа на Атина и на цяла Гърция, както и с другите архиереи от Еладската Църква.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal