Енориите с руска традиция от Западна Европа отказаха да се присъединят към Московската Патриаршия


Автор: Доксология БГ

Пълен провал на Московския Патриарх Кирил на неканонично проведеното Събрание на Генералната Асамблея на вече разпуснатата Архиепископия на православните църкви по руска традиция в Западна Европа (Екзархия), която е част от Вселенската Патриаршия. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе!Целта на това Събрание беше енориите да преминат в диоцеза на Московската Патриаршия, въпреки всички канонични пречки за това. Делегатите трябваше да отговорят с „ДА“ или „НЕ“ на следния въпрос, изписан на бюлетината: Приемате ли акта за канонично присъединяване на „Архиепископията“ към Московска Патриаршия, представен в публикувания документ? Става дума за документ, изготвен от патриаршеския екзарх на Московския Патриарх Кирил в Западна Европа Митрополит Антоний (Севрюк). За да се влеят в Московската Патриаршия е необходимо 67% (2/3) от гласовете на присъстващите да са гласували с „ДА“.

От 186 присъстващи делегати има 6 невалидни бюлетини и 179 валидни. От 179 валидни с „ДА“ са гласували 104 делегати (58,1%) и с „НЕ“ са гласували 75 делегати (41,9%), следователно се отхвърля вливането на енориите в Московската Патриаршия. За да бъдат валидни изборите бяха необходими 2/3 (67%) да са гласували с „ДА“, но и Събранието да е канонично свикано и да е председателствано от председател, който да отговаря на условията за председателстване. Нито едно от тези условия не е изпълнено.

Какво е фактическото и канонично положение? В края на 2018 г. Светият и Свещен Синод на Вселенската Патриаршия разпусна Архиепископията като се даде срок на енориите, в който да преминат към Галийската Митрополия тези, които са във Франция, и към останалите Митрополии на Вселенската Патриаршия в Западна Европа. На 30 август 2019 г. горепосоченият Синод даде отпусното на Архиепископ Йоан Хариополски, който вече е Епископ Йоан, и го лиши от всички права, които имаше съгласно Устава, вкл. да председателства Събранието. Какво се случи днес?!Днес в пълно противоречие на Свещените Канони и Решението на Синода Епископ Йоан председателства едно неканонично Събрание. В последния момент е добавил нови делегати в списъците. Защо се е наложило това? Защото по-голямата част от делегатите отказали да дойдат. Но една част дошли все пак да гласуват с „НЕ“. Събранието е било взривоопасно. За малко и до бой щяло да се стигне. Изведнъж се появил съдия, който съгласно Френското право трябва да проследи целия процес на гласуване, така че да съответства на Устава. Епископ Йоан е останал шокиран, защото е имал намерение според делегатите, които са гласували с „НЕ“, да фалшифицира резултатите. В крайна сметка и това се е провалило като план. На неканоничното Събрание, председателствано от Епископ, който е лишен от права да председателства и лишен от титула „Архиепископ“, в крайна сметка възтържествува Божията справедливост: от 186 присъстващи делегати има 6 невалидни бюлетини и 179 валидни. От 179 валидни с „ДА“ са гласували 104 делегати (58,1%) и с „НЕ“ са гласували 75 делегати (41,9%). За да бъдат валидни изборите бяха необходими 2/3 (67%) да са гласували с „ДА“, но и Събранието да е канонично свикано и да е председателствано от председател, който да отговаря на условията според Устава. Нито едно от тези условия не е изпълнено. Отгоре на това, след като вече Архиепископията е разпусната означава, че Френското право се разпростира само за тези енории, които са в диоцеза на Галийската Митрополия. Останалите вече са част от други епархии, в други държави, където действа съвсем друго законодателство. Преди действаше Френското, защото бяха една Епархия в рамките на Вселенската Патриарши с енории във Франция и останалата част на Западна Европа. Галийската Митрополия има диоцез само на територията на Франция и френското законодателство се ограничава с нея.

Но в крайна сметка всички енории на бившата „Архиепископия“ са в процес на вливане в Епархиите на Вселенската Патриаршия в Западна Европа.


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal