Бесновати препоръчват старостилната църква


Автор: Свети Порфирий Кавсокаливит

„Бъди внимателен – каза ми веднъж старецът, – не обръщай внимание на това, което говорят различните бесновати. Чрез тях дяволът може да устрои капан за теб.“ Той ми разказа като пример за един свещеник, който често записвал с магнетофон какво говорят бесноватите. Веднъж този свещеник отишъл в манастир на старостилци и там сатаната го поставил в много затруднено положение.

Чрез бесновати той започнал да му говори, че тези, които се придържат към новия стил, няма да се спасят и т.н. Техните думи дълго след това смущавали този свещеник и разклатили вярата му. „Бъди внимателен – ми каза на сбогуване старецът, – пази се от хитростите на дявола.“

Източник: Православен свят


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal