Може ли да се молим със свои думи?


Автор: Свети Йоан Кронщадски

Добре е понякога в молитва да кажем няколко свои думи, които дишат с гореща вяра и любов към Господа. Да, няма все с чужди думи да беседваме с Бога, няма все да бъдем деца във вярата и надеждата, трябва да покажем и своя ум, да се излее от сърцето ни блага дума (срв. Пс. 44:2), освен това към чуждите думи някак привикваме и охладняваме. И колко приятни са на Господа тези наши простички моления, извиращи направо от вярващото, любещо и благодарно сърце – не може да се опише: трябва само да кажем, че душата при своите си слова към Бога потръпва от радост, разгаря се цяла, оживява, блаженства. Кажеш няколко думи, а толкова блаженство вкусваш, че няма да го получиш в такава мяра и от най-дългите и трогателни чужди молитви, произнасяни по навик и неискрено.

Източник: Свети праведни Иоан Кронщадски. Молитвослов. Изд. „Православно Отечество“, 2015.


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal