Свети Григорий Богослов към епископите


Автор: Свети Григорий Богослов

Пред всички е отворен вход към незатворена врата и ми се струва, че чувам глашатай, който стои по средата и вика: „Елате тук, всички служители на греха, които сте станали за подигравка на хората, чревоугодници, злословещи, обличащи се пищно, лъжци, оскърбители, бързи на лъжливи клетви, народни изедници, безнаказано посягащи върху чуждия имот, убийци, измамници, ласкатели на силните, ниски лъвове над нископоставените, двоедушни роби на изменчивото време, корали, приемащи, както се говори за тях, цвета на скалата, върху която се намират, наскоро оженили се, кипящи, хора с едва набол мъх по брадата или умеещи да скривате естествения огън, хранещи в очите си въздушна любов понеже избягвате явната, невежи в небесното, новопросветени и проявяващи чернотата си поради това, че греховността ви се среща със светозарния Дух, елате смело.

За всички е приготвен широк престол. Елате и наведете младите си шии под протегнатите десници. Те се протягат усърдно към всички, дори и към нежелаещите! Отново се дава манна – този необикновен дъжд. Нека всеки събира в скута си, кой – повече, а кой – по-оскъдно. Ако желаете не щадете и светия ден – на благочестивия покой; или тя може би ще изгние в ненаситните ръце. Въздухът е обща собственост на всички, земята е обща собственост, широкото небе и всичко, което то разкрива пред погледите, е за всички, даровете на морето също са за всички и престолите са за всички. Велико чудо! Саул не само не е лишен от благодат, но даже и е пророк! Никой да не спира надалече, без разлика дали е земеделец, или дърводелец, кожар, ловец или се занимава с ковашки занаят. Никой да не си търси друг божествен водач. По-добре сам да властваш, отколкото да се подчиняваш на властващ. Хвърли от ръцете си кой брадва, кой – плуг, кой – мехове, кой – дърва, кой – клещи, и всеки да дойде тук. Всички се тълпете покрай божествената трапеза и се бутайте и блъскайте един друг. Ако си силен, гони другия без да те интересува, че той е съвършен, трудил се е много на престола, престарял е, плътта му е изнурена, небожествен е, презира света, живее в Бога, мъртвец е между живите и е добър свещеник на Царя. Който рисува картина от истински образ, първо поставя образа пред себе си и след това картината приема върху себе си прерисувания образ. Но който ви гледа ще тръгне в обратния ред. И това е единствената полза от вашата повреденост“. Така казва гръмогласният глашатай. 


* Публикувано със съкращения.

Източник: Св. Григорий Богослов, Архиепископ Константинополски. Творения. Т. IV. Изд. „Св. вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2010


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal