Свети Василий Велики до един данъчен служител – моли го да освободи монаси от данъци / ПИСМО 276 (284)


Автор: Свети Василий Велики

Писмото е написано по време на епископството.


Макар да мисля, че твоя досточестност е приел някакво правило по отношение на монашестващите и не е необходимо да моля за особена милост за тях, а ще им бъде достатъчно, ако към тях бъде проявено човеколюбие заедно с всички останали, все пак, като разсъждавам, че и аз съм натоварен със задължението да се грижа според възможностите си за тези хора, пиша до твое съвършено благоразумие, като те моля да освободиш от данъци тези отдавна отрекли се от света и умъртвили тялото си; поради което и не са в състояние да бъдат от каквато и да било полза за обществото или с имуществото, или с телесно служение. Защото, щом живеят по обет, значи нямат нито имущество, нито тяло; първото е раздадено в полза на бедните, а последното е съкрушено с пост и молитви. Но зная, че ще уважиш водещите такъв живот повече от всеки друг и ще поискаш да ги имаш за свои помощници, та с евангелския си живот да умилостивят Господа.

Източник: Свети Василий Велики, Архиепископ на Кесария Кападокийска. Писма. Изд. „Св. вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2009


DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal