ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОПИ

Епископи, добри Архиереи,
в Светото Православие навред,
маслинени са клони те, що пеят,
прославяйки Твореца с чест и ред.

Те стълбове са, вярна са опора,
и пастири на стадото свето,
завръщайки „овците” без умора
към „Седналия вдясно на Престол”.

Надзорника „чада” най-мъдро знае,
„овците да лекува и пасе”,
затуй: Да ги обичаме до края,
синовна почит да им пренесем!

/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов „БЛАГОСЛОВЕНИЕ“/

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal