НЕБЕСНА ЦАРИЦА

Пречиста Дево, Майко най-благата,
Царице на небето и земята,
молитвата ми чуй, Царице дивна,
та да не би от пътя прав да кривна!

Че малко му е нужно на човека,
макар поел по Божията пътека,
в странична уличка за миг да свърне
и всичко в него в мрак да се превърне.

Моли Твореца на земята и небето
така да укрепи във мен сърцето,
че да пребъдва свято в Неговата воля…
Затуй, Царице вечна, Ти се моля.

Та в ден велик, щом дойде Съдията,
Пречиста Дево, Майко най-благата,
да няма в мен от зло греховна рана,
но да приема Милостта Му тъй желана.

/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов „БЛАГОСЛОВЕНИЕ“/

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal