Тъй сладко в ладията Иисус говори,
че множеството на брега събрано
поглъща жадно този пратен Дар отгоре
Дар, който изцелява всички рани.

Речта Му не е никак суха, монотонна,
а красиво, като песен се излива:
Той не е земен цар, облегнал се на трона,
но с власт говори, а осанката Му – дивна.

Не е от този свят, по словото личи си,
нерядко сменя тона, щом изобличава…
Той пратен от Отца е с тази мисия:
Да ни изкупи в саможертва величава.

Ще паднат всичките лъжливи изтукани,
по Словото у Бога ще се срутят
и ще поникнат „семенцата изтървани”,
защото Сам Живот и Истина и Път Е.

/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов „БЛАГОСЛОВЕНИЕ“/

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal