Пишете ни

В случай, че желаете да се свържете с нас, да ни изпратите сигнал, новина, препоръки, да ни споделите нещо – можете да ни пишете на следния email:

doxologiainfonews@yahoo.com